Ispunjeno

Obnova elektrifikacije Unske pruge

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

S ciljem poboljšanja i unapređenja transportne i komunikacijeske infrastrukture zalagat ćemo se za:• završiti projekat obnove elektrifikacije Unske pruge – dio u FBiH vrijedan 5 miliona EUR,

Obrazloženje

U prve tri godine aktuelnog mandata Vlade FBiH zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Obećanje o elektrifikaciji Unske pruge SDA je dala i na izborima 2010. godine.

U prvoj godini aktuelnog mandata, nije bilo aktivnosti na pokretanju ovog projekta. Jasmin Emrić, poslanik u PD Parlamentarne skupštine BiH, postavio je, na 23. sjednici, pitanje Ministarstvu komunikacija i transporta BiH pitanje o provedenim i planiranim aktivnostima na remontu i elektrifikaciji Unske pruge. Ministarstvo je dostavilo odgovor na poslaničko pitanje 28.01.2016. godine, u kom je navedeno da je elektrifikacija Unske pruge trebala biti urađena 2009. i 2012. godine, ali se to nije desilo zbog nedostatka finansijskih sredstava, te da je upitno kada će Unska pruga biti elektrificirana jer se kreditna sredstva ulažu u rekonstrukciju željezničkog koridora Vc kao dijela panevropske mreže.

U odgovoru je navedeno i da je Bosanskohercegovačka željeznička javna korporacija u “Planu investiranja u željezničku infrastrukturu za period 2015. do 2020. godine”, za Unsku prugu planirala rekonstrukciju elektroenergetskih postrojenja sa budžetom od 20 miliona KM.  BHŽJK je, takođe, sredinom decembra 2015. pokrenula pitanje uspostave redovnog željezničkog saobraćaja na ovoj pruzi i ovu inicijativu pokrenula prema entitetskim kompanijama. ŽFBH i ŽRS su se izjasnile u korist navedene Inicijative, ali nisu najavile proširenje obima saobraćaja na pruzi Novi Grad—Bihać —Kulen Vakuf (Unskoj pruzi) u 2016. godini.

Vlada FBiH je na 125. sjednici (31.10.2017.) usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o potrebi elektrifikacije Unske pruge na dionici Bihać – Blatina i zadužila ovo i Federalno ministarstvo finansija da prilikom izrade prijedloga izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2017. godinu planira 2.300.000 KM potrebnih za elektrifikaciju ove dionice. Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo finansija da, u slučaju neodobravanja prijedloga izmjena i dopuna Budžeta FBiH za ovu godinu, sredstva planiraju u budžetu FBiH za 2018. godinu.

U januaru 2018. godine Željeznice FBiH potpisale su ugovor o elektrifikaciji dijela Unske pruge sa firmom  STEP d.d. Sarajevo za izvođenje radova na elektrifikaciji dijela Unske pruge od Blatne do Bihaća u dužini od 47 kilometara. U saopštenju ŽFBiH navedeno je da je vrijednost ugovora 2.260.983,50 KM bez PDV-a, rok izvođenja radova je 75 dana, te da projekat podržavaju Vlada FBiH i Željeznice RS.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!