Ispunjeno manjim dijelom

Obaveze iz plate ispod 50% od neto primanja i ukidanje naknada za topli obrok i regres

Partije: SDA | Oblasti: Socijalna politika

Obaveze na i iz plate svesti na ispod 50% od neto primanja paralelno sa ukidanjem neoporezivih stavki poput naknada za topli obrok i regres;

Obrazloženje

Obećanje je manjim dijelom ispunjeno u mandatu 2014-2018

Vlada Federacije BiH je započela određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja. Trenutno su u izradi prednacrti Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak, te se još uvijek vode konsultacije između Ekonomsko-socijalnog vijeća i Vlade FBiH. Prema važećem Zakonu o doprinosima FBiH, doprinosi na dohodak se dijele na one koji idu na teret poslodavca i one koji idu na teret radnika. Tako na teret radnika ide 17% za PIO, 13,5% za zdravstvo i doprinos za zapošljavanje 1,5 posto. Na teret poslodavca ide 6% za PIO, 4%, te 0,5% za zapošljavanje. Ukupno, obaveze na osnovicu plate iznose 41,5%. Prema novom rješenju Vlade FBiH, porezni obveznik na ime doprinosa za PIO bi izdvajao 18,5 %, za zdravstvo 13,5% i za nezaposlenost 1%. Za doprinose bi se, dakle, izdvajalo 33% osnovice, što je smanjenje po obavezama na osnovicu od 8,5%. Međutim, prema novom prijedlogu, osnovica za obračun doprinosa se proširuje, pa u nju ulaze i naknade kao što su topli obrok, regres i prevoz. Recimo da je bruto plata radnika 900 KM, te da prima maksimalan iznos neoporezivog toplog obroka, koji od juna 2016. godine iznosi 8 KM, i naknadu za prijevoz od 50 KM. Prema važećem zakonu, na ime doprinosa poslodavac i radnik su državi dužni da uplate 373,5 KM doprinosa, od čega je 94,5 KM na teret poslodavca, a 279 KM na teret radnika, te se radniku isplaćuje neto plata u iznosu od 621 KM (bruto plata – doprinosi na teret radnika). Na ovaj iznos se dodaje i topli obrok u iznosu od 176 KM (8 KM za 22 radna dana) i dodatak za prevoz u iznosu od 50 KM, te radnik na kraju ‘na ruke’ dobije 847 KM (bez plaćanja poreza na dohodak). U identičnoj situaciji, prema novom zakonu, oporeziva osnovica bi iznosila 1.126 KM (bruto plata + topli obrok + naknada za prevoz), a na ime doprinosa bi se moralo platiti 33% osnovice, te bi u konačnici neto plata radnika iznosila 754 KM, dakle skoro 100 KM manje. Na sve ovo bismo sada trebali da uračunamo i porez na dohodak. Prema važećem zakonu, porez na dohodak se plaća na iznos neto plate, a lični odbitak (iznos koji se ne oporezuje) iznosi 300 KM. Dakle, radnik bi trebao da plati porez na dohodak u iznosu od 10% na iznos svoje neto plate umanjene za 300 KM, što u našem slučaju iznosi 321 KM. Porez na dohodak u ovom slučaju iznosi 32,1 KM, te radniku na kraju mjeseca ostaje 814,9 KM. Prema novom zakonu, porez se također plaća na neto iznos plate, sa razlikom da se za primanja (neto platu) do 800 KM plaća porez u iznosu od 13%, dok se za primanja iznad 800 KM plaća porez u iznosu od 20%. Neoporeziva osnovica, prema novom prednacrtu sada iznosi 700 KM. Budući da naš virtuelni radnik ima neto platu od 754 KM, kada odbijemo neoporezivu osnovicu ostaje 54 KM. Ovaj iznos se oporezuje sa 13%, što znači da radnik treba da plati još 7 KM poreza, te mu u konačnici ostaje 747 KM, što je oko 68 KM manje nego u slučaju zakona koji su trenutno na snazi. Dakle, prema trenutnim informacijama koje su dostupne, jasno je da je SDA započela rad na ukidanju neoporezivih stavki, ali postoje jake indicije da će tereti na platu ostati isti. Za sada SDA dobija ocjenu započeto za ovo obećanje.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!