U progresu

Monitoring i sanacija svih klizišta

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se da se završi monitoring svih saniranih klizišta na području Općine Novo Sarajevo. Zalagat ćemo se da se preventivno saniraju sva potencijalna klizišta, prema prioritetima. Zalagat ćemo se da se saniraju sva aktivna klizišta, posebno ona koja prijete imovini i životima ljudi. Zalagat ćemo se da se odmah nakon sanacije i završetka monitoringa ovih dijelova općine stave na raspolaganje za korištenje ili gradnju u skladu sa regulacionim planom Općine Novo Sarajevo i potrebom naše općine. Zalagat ćemo se da se pogrešnim procjenama i neplanskom gradnjom ne izazovu nova klizišta.

Izvor: Hasan Tanović program

Iz Općine Novo Sarajevo za Istinomjer su kazali da u saradnji sa sa UNDP-om izradila projekte sanacije klizišta u skladu sa Planom sanacije klizišta na lokalitetima :

  1. Muhameda ef. Pandže brojevi 115, 117, 137, 139 i 163. RP Velešići, MZ GornjiVelešići, 
  2. Novopazarska ulica od br. 125 do br. 159., MZ Hrasno brdo, 
  3. Ulica Mahmuta Mahmutovića, RP Kanara, MZ Hrasno brdo, 
  4. Ulica Zvornička, RP „Vraca“, MZ „Grbavica 2“. 

Pored pomenutog pribavljena je građevinska dozvola i za sanaciju klizišta K4 na lokalitetu puta Pofalići – Bušće. Kako je saopćeno, u toku su i aktivnosti oko potpisivanja Sporazuma sa Zavodom za izgradnju KS putem kojeg bi bio izrađen  i ozbiljan program monitoringa kako saniranih, tako i aktivnih klizišta.

Iz Općine Novo Sarajevo su za Istinomjer u decembru 2022. godine rekli da je u prethodnom periodu provela pripremne aktivnosti po pitanju sanacije sljedećih klizišta: klizište na lokalitetu Muhameda ef. Pandže brojevi 115, 117, 137, 139 i 163, klizišta na lokacijama Novopazarska ulica od br. 125 do br. 159, Klizište koje se nalazi u ulici Zvornička, sanaciju klizišta K4 na lokalitetu puta Pofalići – Bušće. Za klizišta na navedenim lokalitetima u toku je prikupljanje potrebne dokumentacije, saglasnosti i provođenje javnih nabavki za odabir izvođača radova.  Za klizišta na lokacijama Milinkladska 167, Novopazarska 125 i Muhameda Ridžanovića 7, 9, 11 i 13, izrađena je kompletna investiciono-tehnička dokumentacija koja uključuje i projekat monitoringa, a trenutno je u fazi usaglašavanja sa Revidentom.

Također, kako je za Istinomjer rečeno, u saradnji sa Institutom za geotehniku i geologiju Građevinskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u toku izrada Integralnog plana sanacije klizišta na područiju Općine Novo Sarajevo za period 2022-2032, u okviru kojeg će biti obrađena sva značajnija klizišta na teritoriji ove općine. Klizišta će biti klasificirana prema više kriterija sa okvirnim prijedlogom daljeg postupanja prema svakom pojedinačno. U konačnici, Institut će izraditi listu klizišta, u skladu sa prioritetima, koja su evidentirana u prostorno planskoj dokumentaciji a već su sanirana ili nemaju značajnih pomjeranja dugi niz godina, pa će  se prema prijedlogu stručnih lica za ta klizišta pristupiti izradi projekata monitoringa i vršenju monitoringa kako bi se predmetna klizišta mogla drugačije kategorizirati u prostorno planskoj dokumentaciji.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!