U progresu

Monitoring i sanacija svih klizišta

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se da se završi monitoring svih saniranih klizišta na području Općine Novo Sarajevo. Zalagat ćemo se da se preventivno saniraju sva potencijalna klizišta, prema prioritetima. Zalagat ćemo se da se saniraju sva aktivna klizišta, posebno ona koja prijete imovini i životima ljudi. Zalagat ćemo se da se odmah nakon sanacije i završetka monitoringa ovih dijelova općine stave na raspolaganje za korištenje ili gradnju u skladu sa regulacionim planom Općine Novo Sarajevo i potrebom naše općine. Zalagat ćemo se da se pogrešnim procjenama i neplanskom gradnjom ne izazovu nova klizišta.

Obrazloženje

U toku tri godine mandata načelnika Hasana Tanovića rađene su aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Hasan Tanović program

U avgustu 2023. godine iz Općine Novo Sarajevo saopćeno je da su u toku radovi na sanaciji klizišta „K4“ na lokalitetu Hum. Klizište se nalazi na lokalnom putu Bušća – Pofalići na području općine Novo Sarajevo i jednim manjim dijelom na teritoriji općine Vogošća. Vrijednost projekta je oko 885.000 KM, od čega je Općina Novo Sarajevo izdvojila sredstva u iznosu od 350.000 KM, Federalno ministarstvo prostornog uređenja 200.000 KM, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 102.000 KM i Kantonalna uprava civilne zaštite 98.000 KM, navodi se na web stranici Općine Novo Sarajevo.

Iz Općine Novo Sarajevo su krajem 2023. godine za Istinomjer kazali da je Integralni plan sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo završen. U sklopu integralnog plana sanacije klizišta su evidentirana i analizirana sva klizišta na teritoriji općine, analizom je utvrđeno da za određeni broj klizišta evidentiranih u prostorno planskoj dokumentaciji nisu potrebne nikakve dodatne sanacione mjere, pa će za 20 takvih klizišta u narednom periodu biti izrađeni projekti monitoringa. Nakon izrađene projektne dokumentacije bit će pokrenut postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluge monitoringa klizišta. Pored toga, u prethodnom periodu izrađena je projektna dokumentacija i proveden postupak javne nabavke za vršenje monitoringa za 4 ranije sanirana klizšta i to 3 klizišta u zoni puta Pofalići – Bušća (K1, K2 i K9), i jednog saniranog klizišta u naselju Vraca u ulici Novopazarska do broja 93b, te pore toga za klizište na lokalitetu Muhameda ef. Pandže brojevi 115, 117, 137, 139 i 163, proveden postupak javne nabavke i izabran izvođač. 

Dalje, za klizišta na lokacijama Milinkladska 167, Novopazarska 125 i Muhameda Ridžanovića 7, 9, 11 i 13, izrađena je i revidirana projektna dokumentacija te ishodovana građevinska dozvola, nakon čega je proveden postupak javne nabavke za izbor Izvođača radova koji je također završen. Pored gore navedenog izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju dva klizišta na lokalitetu Hum koja ugrožavaju gradsko groblje „Bare“ ( Hum 1 i Hum 2, RP Park šuma Hum), projektnu dokumentaciju za sanaciju dva klizišta na lokalitetu groblja „Obad“, tri klizišta u naselju Vraca (lokacija devastiranog objekta škole Radojka Lakić Klizišta K1, K2 i K3, RP Vraca) te 5 klizišta na lokalitetu Sportsko rekreacione zone Vinko Šamarlić.

Proces pregovora sa Općinom Istočno Novo Sarajevo još uvijek traje po pitanju realizacije projekata sanacije klizišta na lokacijama Novopazarska ulica od br. 125 do br. 159., MZ Hrasno brdo, Ulica Mahmuta Mahmutovića, RP Kanara, MZ Hrasno brdo, obzirom na to da se predmetna klizišta dijelom nalaze u drugom entitetu.

Također, kako je za Istinomjer rečeno krajem 2022. godine, u saradnji sa Institutom za geotehniku i geologiju Građevinskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u toku izrada Integralnog plana sanacije klizišta na područiju Općine Novo Sarajevo za period 2022-2032, u okviru kojeg će biti obrađena sva značajnija klizišta na teritoriji ove općine. Klizišta će biti klasificirana prema više kriterija sa okvirnim prijedlogom daljeg postupanja prema svakom pojedinačno. U konačnici, Institut će izraditi listu klizišta, u skladu sa prioritetima, koja su evidentirana u prostorno planskoj dokumentaciji a već su sanirana ili nemaju značajnih pomjeranja dugi niz godina, pa će  se prema prijedlogu stručnih lica za ta klizišta pristupiti izradi projekata monitoringa i vršenju monitoringa kako bi se predmetna klizišta mogla drugačije kategorizirati u prostorno planskoj dokumentaciji.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!