Ispunjeno manjim dijelom

Modernizacija stadiona Koševo

Opštine: Centar Sarajevo

Modernizacija stadiona Koševo.

Obrazloženje

Iako su provođene određene aktivnosti koje su trebale dovesti do modernizacije stadiona „Asim Ferhatović Hase“, one su u prošloj godini bile obustavljene, što je dovelo do toga da FK Sarajevo, koje inače igra na ovom stadionu, svoje evropske utakmice u 2019. godini igra na drugim stadionima. U maju 2020. godine objavljen je i javni poziv za izvođenje radova na rekonstrukciji stadiona, u junu iste godine okončani su i radovi na ugradnji opreme za kontrolu pristupa gledalaca na stadion. Međutim, Općinsko vijeće Centar, na prijedlog načelnika Ajnadžića, 29. jula ove godine je usvojilo Odluku koja, između ostalog podrazumijeva, davanje Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“ FK Sarajevo na korištenje i upravljanje po cijeni od 1 KM mjesečno. Stadion tokom mandata nije dostigao željenu kategoriju potrebnu za odigravanje europskih utakmica na ovom stadionu.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Druga faza modernizacije stadiona “Asim Ferhatović Hase”, koja je trebala rezultirati ispunjavanjm kriterija koje propisuju FIFA i UEFA za održavanje međunarodnih utakmica, nije realizovana u skladu sa najavom općinskih vlasti, što je dovelo do toga da FK Sarajevo, koje inače igra na ovom stadionu, svoje evropske utakmice u 2019. godini igra na drugim stadionima. Više o tome pročitajte u tekstu koji je u julu 2019. godine objavio Istinomjer.

Ipak, početkom decembra 2019. godine načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Adnan Džemidžić, potpisali su sporazum o radovima na rekonstrukciji stadiona „Asim Ferhatović Hase“ u cilju poboljšanja stadionske infrastrukture.

Kako je navedeno u saopštenju nakon potpisivanja ugovora, “u skladu sa zahtjevima i instrukcijama UEFA-e na stadionu je potrebno instalirati opremu za elektronsku kontrolu pristupa ulazima, servere za štampu i kontrolu karata, te izvršiti montažu mehaničkih brojača za prolaz, te brojanje karata i posjetilaca na svim ulazima na stadion”.

Nogometni savez Bosne i Hercegovine je Odlukom izvršnog odbora iz UEFA fonda Lige nacija, za modernizaciju stadiona obezbijedio 100.000 eura, dok je Općina Centar rebalansom budžeta za 2019. godinu obezbijedila 200.000 maraka. U Budžetu Općine Centar za 2020. godinu planirana su sredstva od 500.000 KM, tako da u ovoj godini Općina planira utrošiti ukupno 700.000 KM.

I krajem decembra 2019. godine održan je sastanak načelnika Ajnadžića sa predstavnicima uprave Fudbalskog kluba „Sarajevo“ i Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ koja u ime Općine Centar, kao vlasnika i osnivača, upravlja stadionom „Asim Ferhatović Hase“. Tom prilikom Ajnadžić je rekao da će Općina nastaviti sa finansijskom podrškom modernizaciji stadiona.

“Svi smo svjesni da možemo sa postojećem infrastrukturom dostići samo treću kategoriju. Do sada smo uradili mnogo, a predstoji nam još veliki dio do našeg cilja. Stadion Koševo treba biti nacionalni ponos i on nije samo obaveza Općine Centar, već se tu moraju uključiti i drugi nivoi vlasti kao i Nogometni savez BiH. Za preostale radove će nam biti potrebno oko dva miliona maraka. U budžetu Općine Centar za 2020. godinu za ovu namjenu smo planirali 500.000 KM, a rebalansom u aprilu naredne godine ćemo izdvojiti još dodatnih 500.000 KM”, rekao je Ajnadžić i tom prilikom najavio da će u januaru naredne godine biti raspisan javni poziv za odabir firme za postavljanje novog travnjaka sa sistemom zagrijavanja.

Međutim prema informacijama koje je Istinomjer dobio od JU „Centar za sport i rekreaciju“, ovaj javni poziv tada još uvijek nije bio raspisan, a na još jednom sastanku upriličenom u Općini Centar 11. februara 2020. godine, kako je saopćeno iz Općine Centar, rečeno je da je u toku izrada idejnog projekta za novi travnjak.

“Kada uradimo idejni projekat nadležna općinska služba može pokrenuti proceduru javne nabavke za novi travnjak sa grijanjem. Mi smo već pripremili prostorije za fan shop i samo treba ubaciti police i robu. Također, uz minimalne izmjene i sredstva pronašli smo način kako da riješimo pitanje prostora za printane medije, press i fotoreportere”, objasnili su tom prilikom direktorica Sabina Špago i Muhamed Alaim iz JU „Centar za sport i rekreaciju“.

Na ovom sastanku načelnik Općine Centar je najavio i izdvajanje dodatnih sredstava u svrhu modernizacije stadiona na Koševu.

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar smo obezbijedili 500.000 KM za potrebe realizacije ovog projekta, dok rebalansom budžeta planiramo izdvojiti još 700.000 KM. U jednakom iznosu sa Nogometnim/Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine ulažemo sredstva u iznosu od 400.000 KM za nabavku i ugradnju brojčanika, za šta je procedura u toku i nažalost postoji žalba. Naredni projekat sa čijom realizacijom želimo krenuti što prije je zamjena travnjaka gdje planiramo ugraditi novi sa grijanjem kako bismo mogli odigravati utakmice tokom cijele godine.”

Nedžad Ajnadćić, 20. februar 2020.

Inače prema planu javnih nabavki Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu, u prvom kvartalu je planirana nabavka radova na rekonstrukciji stadiona “Asim Ferhatović Hase” u iznosu od 500.000 KM.

Javni poziv za rekonstrukciju stadiona raspisan je nešto kasnije, 12. maja 2020. godine, a kako je navedeno u pozivu procijenjena vrijednost nabavke je 1.620.000,00 KM bez PDV-a. Ugovor se zaključuje na period od tri godine, a radovi će se izvoditi u 4. faze.

Faza 1 obuhvata Izradu glavnog projekta i radovi na izradi podloge terena za hibridnu travu sa grijačima, mikrodrenažom, nivelacija sistema za navodnjvanje i vraćanjem stare trave. Druga faza podrazumjeva izradu idejnog, glavnog projekta i građevinski radovi na rekonstrukciji postojećih prostorija sa nabavkom kontejnera. Faza 3 obuhvata izradu projekta za razglasni sistem sa nabavkom i ugradnjom istog a faza 4 nabavku i postavljanje hibridne trave. U okviru rekonstrukcije postojećih prostorija sve pomenute sobe moraju biti dobro osvijetljene, rashlađene i zagrijane, jasno obilježene i opremljene wi-fi, dva tuša, jednu individualnu wc-šolju,šest sjedala, sto i ormarići za garderobu. Stadion će imati namjenske pristupne rute, izlazne rute i sjedišta za invalidne gledaoce i njihove pratioce. Osim novog travnjaka uradit će se i pokrivanje press tribine i osposobljavanje prostorije za održavanje press konferencije.

Javni poziv, Općina Centar, 12. maj 2020.

Projekat ugradnje opreme za kontrolu pristupa gledalaca na stadion (sa čitačima i barijerama) okončan je u junu 2020. godine. Ugovor o izvođenju radova postavke čitaća potpisan je u februaru iste godine sa firmom Klaus Lehmann GmbH d.o.o. Gračanica, a vrijednost ugovorenih radova iznosila je 385.975,98 KM. Sredstva od 100.000 eura za ovu namjenu osigurao je Nogometni savez Bosne i Hercegovine, Odlukom izvršnog odbora iz UEFA fonda Lige nacija, dok je Općina Centar u svom budžetu izdvojila 200.000 KM.

Međutim, Općinsko vijeće Centar, na prijedlog načelnika Ajnadžića, 29. jula ove godine je usvojilo Odluku  koja, između ostalog podrazumijeva, davanje Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“ FK Sarajevo na korištenje i upravljanje na period od 30 godina sa mogućnošću produženja po cijeni od 1 KM mjesečno.

Prema jednoj od tačaka ove odluke “obaveza FK Sarajevo je da u periodu od 10 godina svoja sredstva investira u modernizaciju stadiona i osposobi ga za kategoriju 4 u skladu sa UEFA pravilnicima o infrastrukturi i kategorizaciji stadiona, a u skladu sa važećim Regulacionim planom Zetra-zona sporta i rekreacije i idejnim arhitektonsko-urbanističkim rješenjem koje će biti odabrano putem otvorenog javnog nagradnog konkursa kojeg će polovinom narednog mjeseca objaviti Općina”. Ostale zaključke pročitajte OVDJE.

Nakon usvajanja ove Odluke Istinomjer je kontaktirao Općinu Centar sa upitom da li je proveden tender za
rekonstrukciju stadiona koji je objavljen 11. maja ove godine. U svom Odgovoru iz Općine Centar su naveli:

Komisija za javne nabavke će do kraja ove sedmice uraditi evaluaciju pristiglih ponuda i nakon toga predložiti općinskom načelniku donošenje odgovarajuće odluke. Kako možete vidjeti iz priloženog odluku koje je donijelo Općinsko vijeće nije zaustavilo pomenuti tender koji se odnosi na nastavak modernizacije stadiona.

Safet Huremović, Općina Centar Sarajevo, 5. august 2020.

U članu 3. Odluke OV Centar o davanju na upravljanje stadiona FK Sarajevu, navedeno je “da će se rekonstrukcija vršiti u skladu sa važećim Regulacionim planom Zetra-zona sporta i rekreacije i idejnim arhitektonsko-urbanističkim rješenjem koje će biti odabrano putem otvorenog javnog nagradnog konkursa kojeg će polovinom narednog mjeseca objaviti općina”, a iz Općine kažu.

U toku je rad na izradi programskog zadatka kao osnovnog stručnog dokumenta i podloge za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja stadiona „Asim Ferhatović Hase“ sa prilaznim trgom a u skladu sa važećim Regulacionim planom Zetra-zona sporta i rekreacije. Planirano je da se do kraja naredne sedmice objavi otvoreni javni nagradni konkurs za izbor najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja ovog sportskog objekta sa prilaznim trgom. Objavljeni konkurs će biti otvoren 45 dana od dana objavljivanja.

Safet Huremović, Općina Centar Sarajevo, 5. august 2020.

Kako je saopćeno iz Općine Centar, 7. augusta 2020. godine, u cilju realizacije navedene odluke OV Centar Sarajevo od 29. jula 2020. godine, općinski načelnik imenovao tim za pregovore sa ovlaštenim predstavnicima FK Sarajevo.

Ovaj tim radiće, pored ostalog, na izučavanju i pripremi pravne, materijalne i tehničke dokumentacije kao osnove za pregovore, putem kojih će se razmotriti i usaglasiti između Općine kao vlasnika i zakupodavca i FK Sarajevo kao zakupoprimca i korisnika stadiona sa pripadajućim prostorijama unutar stadiona svi bitni elementi, odnosno bliže utvrditi međusobna prava i obaveze u vezi sa budućim upravljanjem i korištenjem ovog fudbalskog stadiona. Nakon toga usaglašeni prijedlog notarski obrađenog ugovora o zakupu između Općine Centar i FK Sarajevo biće upućen Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

Općina Centar, 7. august 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!