Neispunjeno

Mjesto poljoprivrede u društvu

Partije: SBB | Oblasti: Ekonomija

SBB će uložiti napore da se makroekonomskom politikom i drugim mjerama stvaraju pretpostavke za brže prevldavanje naslijeđenih tradicionalnih razlika između sela i grada, te je u tom smislu neophodno osigurati porebne uslove privređivanja u poljoprivredi i prerađivačko-prehrambenoj industriji / SBB će se boriti da poljoprivreda dobije zasluženo mjesto u društvu, s obzirom na ogromne mogućnosti za zapošljavanje u ovoj oblasti.

Obrazloženje

U prve dvije godine rada Vlade FBiH nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Vlada FBiH  je na 15. sjednici, 16.07.2015, prihvatila Informaciju o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini, s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda. U informaciji je navedeno da je iskorištenost kapaciteta u prehrambenoj industriji u FBiH ispod 50 posto, izuzimajući proizvodnju bezalkoholnih pića kod koje je iskorištenost kapaciteta 62,94 posto i preradu mlijeka gdje je iskorištenost 52,53 posto. Najniža iskorištenost kapaciteta je kod proizvodnje vina i iznosi 8,13 posto. Navedeno je također da je u 2014. godini u Federaciji BiH uvezeno prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 1.662.924.170,38 KM, što je 60%  ukupnog uvoza, dok je izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bio u visini od  278.541.881,65 KM. Vlada FBiH je na ovoj sjednici najavila da će, u skladu sa Srednjoročnom strategijom razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za period 2015. – 2019, osigurati podršku u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji i obavezala Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da nastavi sa poticajima prehrambenoj industriji, u skladu sa Programom novčanih podrški.

 

Program novčanih podrški usvojen je na 13. sjednici Vlade FBiH, 02.07.2015, kada je usvojena Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđene Budžetom Federacije BiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.800.000 KM.

Program subvencija u dijelu “Ostale podrške” podrazumijevao je i poticaje koji se odnose na prehrambenu industriju, kroz stavke:

– Sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora (80.000 KM)

–        Sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji (70.000 KM)

–        Sufinansiranje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda orijentisanih za izvoz (1.100.000 KM)

Vlada FBiH je 10.12.2015. usvojila Izmjene i dopune Odluke o usvajanju

Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima Poticaj za poljoprivredu”, kojima je značajno umanjila poticaje iz kategorije “ostale podrške”. U odnosu na poticaje vezane za prehrambenu industriju, Sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji smanjeno je na 70.000 KM, dok je Sufinansiranje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda orijentisanih za izvoz ukinuto. U okviru ove stavke, za koju je zbirno bilo predviđeno 1.100.000 KM, kategorija “Proizvodnja orijentisana izvozu, stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača” je izbrisana ; a kategorija “Nerealizovane podrške iz 2014. godine (nerealizovani zahtjevi iz Programa novčanih podrški za 2014 godinu na osnovu Pravilnika po modelu ostalih vrsta podrški (proizvodnja orijentisana izvozu, stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača))” je zadržana uz iznos od 0,00 KM i napomenu da će se opravdani zahtjevi će se realizovati u 2016. godini nakon izvršenih dodatnih kontrola i provjera.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!