Djelimično ispunjeno

Međunarodni fondovi za poljoprivredu

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Opredjeljeni smo za odlučan pristup rješavanju problema u poljoprivredi (…) /Radi ostvarivanja navedenih ciljeva podržat ćemo:• osiguranje uslova za korištenje stranih investicija i sredstava iz međunarodnih 15 fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj ( IPARD, IFAD,FAO, WB, SIDA, USAID),/• ispuniti uslove za privlačenje predpristupnih sredstava EU namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD sredstva) i druge strane investicije,/• korištenje IPARD fondova u ove svrhe,

Obrazloženje

U aktuelnom mandatu zabilježene su aktivnosti vezane za neke dijelove ovog obećanja.

IPARD

 

Mogućnost korištenja IPARD fondova još nije obezbjeđena. Detaljniji pregled dešavanja na ovom planu dat je u ocjeni obećanja “IPARD i sektorska strategija”.

IFAD

Bosna i Hercegovina u aktuelnom mandatu provodi dva projekta Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD):

Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu (RLDP) je završen 2016. godine, a rezultati su u posljednjem izvještaju IFAD-a iz maja 2015. godine ocijenjeni kao umjereno zadovoljavajući.

Inicijativa za Program razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima pokrenuta je krajem 2015. godine, kada je Vijeće ministara BiH, na 30. sjednici prihvatilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o finansiranju za program razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP) čiji je cilj smanjenje siromaštva u ruralnim područjima. Kreditna sredstva u iznosu od 13.710.000 eura namijenjena su Federaciji BiH (7.930.000 eura) i Republici Srpskoj (5.780.000 eura), uz grant u iznosu od 360.000 SDR (58 posto Federaciji BiH i 42 posto Republici Srpskoj). Prijedlog sporazuma o finansiranju utvrđen je na 36. sjednici Vijeća ministara, 23.12.2015. U saopštenju sa sjednice navedeno je da će se projekt finansirati  kreditom vrijednim 11.120.000 eura, uz 470.000 eura granta, sa rokom otplate od 18 godina, uz tri godine grejs perioda. Na ovoj sjednici je Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo da dostavi Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru. Predsjedništvo BiH je prihvatilo prijedlog sporazuma na 19. sjednici, održanoj 28.1.2016. godine, a sporazum je ratifikovan na 32. sjednici Predsjedništva BiH, 20.12.2016. U Izvještaju o međunarodnoj pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u 2016. godini se navodi da tokom 2017.godine, nakon finalizacije zakonske procedure, slijedi proglašenje efektivnosti projekta i početak implementacije.

Vijeće ministara BiH je na 35. sjednici (16.12.2015), donijelo Odluku o odobrenju 50.000 američkih dolara za uplatu doprinosa u Devetom popunjavanju fondova (2013 – 2015) Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD). Vijeće ministara je na istoj sjednici takođe utvrdilo Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj (OFID), koji je sa IFAD-om sufinansijer Projekta razvoja ruralnog poduzetništva. Predsjedništvo BiH je prihvatilo prijedlog sporazuma na 18. sjednici, održanoj 12.1.2016. godine.

 

FAO

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) trenutno provodi šest projekata u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH je na 8. sjednici (21.12.2015.) zadužilo Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da kao kontakt tačka nastavi kontinuiranu saradnju s DG SANCO RASFF (the Rapid Alert System for Food and Feed) sistemom i FAO/WHO INFOSAN mrežom, te da preduzme sve potrebne mjere kako bi se ova saradnja unaprijedila, te da nastavi daljnju aktivnu koordinaciju i razmjenu informacija s nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, čiji predstavnici su imenovani u nacionalnu RASFF, odnosno INFOSAN mrežu. Na 22. sjednici Vijeća ministara, 8.9.2015, usvojena je Informacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o aktivnostima u okviru FAO Opće komisije za ribarstvo Mediterana i zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da, u saradnji s nadležnim institucijama entiteta, kantona  i Distrikta Brčko, pokrene proceduru za pristupanje BiH u punopravno članstvo FAO Opće komisije za ribarstvo Mediterana.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na 46. sjednici (3.3.2016) Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora za Projekt “Podrška odlučivanju za modernizaciju i unapređenje održivog upravljanja zemljištem” između Bosne i Hercegovine i FAO. Sredstva za realizaciju ovog projekta, koji će implementirati FAO, odobrio je Globalni fond za okoliš (GEF) u iznosu od 6.116.730 dolara, od čega je za BiH namjenjeno 290.000 USD. Saopšteno je da će prijedlog osnova biti dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.  Predsjedništvo BiH je prihvatilo prijedlog ugovora na 29. sjednici, održanoj 3.10.2016.

 

SVJETSKA BANKA

U Bosni i Hercegovini trenutno je aktivno 15 projekata Svjetske banke, od čega su dva iz oblasti poljoprivrede. U Izvještaju o radu Vijeća ministara BiH za 2015. godinu navodi se da je produžen projekat Svjetske banke “Poljoprivreda i ruralni razvoj” (ARDP), čiji je progres u posljednjem izvještaju Svjetske banke iz septembra 2015. ocijenjen kao umjereno zadovoljavajući. Projekt je trebao biti završen u junu 2015, ali je produžen do juna 2016. godine. U prvoj godini aktuelnog mandata nije bilo pokretanja novih projekata Svjetske banke u oblasti poljoprivrede.

SIDA/USAID

Novi USAID/SIDA projekt u Bosni i Hercegovini, “FARMA II”, pokrenut je 8.3.2016. Projekt “FARMA II” je petogodišnji program pordške poljoprivredi, s posebnim osvrtom na izvoz proizvoda životinjskog porijekla, u iznosu od 16.3 miliona dolara.  

Vijeće ministara je u saopštenju sa 135. sjednice, održane 6.3.2018, najavilo da će Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović potpisati Posebni sporazum sa Švedskom agencijom za razvoj i saradnju (SIDA) za potrebe provođenja posebnog projekta “Jačanje izvoznog potencijala i poboljšanje konkurentnosti bh. poljoprivrednih proizvođača”. U saopštenju se navodi da se na ovaj način omogućuje Uredu za veterinarstvo BiH da nastavi aktivnosti u vezi s vakcinacijom malih preživara protiv bruceloze u 2018. godini u cilju zaštite zdravlja u BiH, te da je SIDA za realizaciju ovog projekta u 2018. godini osigurala donaciju u iznosu 9,5 miliona švedskih kruna.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!