Kogeneracija

| Partija: | Oblast:

Potpuno oslanjanje na domaće resurse uglja i hidropotencijala u elektroenergetskom sektoru u nastojanju da se osigura:• poticanje kogeneracije u proizvodnji energije i toplifikacija gradova u blizini termoelektrana,

Kratko obrazloženje

Do kraja treće godine aktuelnog mandata Vlade FBiH nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi