Započeto

Kapacitiranje institucija za borbu protiv korupcije

Partije: Narod i Pravda | Oblasti: Pravna država

Kapacitiranje institucija za borbu protiv korupcije.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Na stranici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) navodi se da su putem Microsoft Teams platforme 22. i 23.11.2023. godine održane dvije edukacije na temu: “Izrade i sprovođenja planova integriteta kao i planova borbe protiv korupcije, izazovi i prepreke”. Ciljna grupa bili su koordinatori radnih grupa za izradu planova integriteta, osobe imenovane za nadzor nad sprovođenjem planova integriteta te kontakt osoba za planove za borbu protiv korupcije na nivou institucija BiH.

Iz APIK-a su početkom 2024. godine za Istinomjer kazali da je tokom 2023. godine od 13 tijela za sprečavanje korupcije u BiH ukupno šest profesionalizirano i to na sljedećim nivoima vlasti: Brčko distrikt BiH, Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton, Unsko-sanski kanton, Kanton 10 i Zeničko-dobojski kanton. U odgovoru za Istinomjer dalje se navodi da je Agencija otpočela proces poboljšanja postojećeg Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u BiH putem okupljanja predstavnika relevantnih institucija, sa fokusom na zadnju EU direktivu iz oblasti zašitite zviždača (2019/1937).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!