Prekršeno

Jedinstven borački fond i registar

Partije: SBB | Oblasti: Socijalna politika

SBB se snažno zalaže za poštivanje postojećih zakonskih rješenja u uspostavu jedinstvenog boračkog fonda i registra korisnika.

Obrazloženje

Obećanje je prekršeno u mandatu 2014-2018

Federalni Ministar boračke politike i pitanja invalida Salko Bukvarević je u maju 2016. godine izjavio kako je njegovo ministarstvo u završnoj fazi prvog dijela izrade registra boraca korisnika boračko-invalidske zaštite. U završnoj fazi smo prvog dijela izrade registra boraca korisnika boračko-invalidske zaštite kojih je oko 97.000. Nakon toga planirano je uvezivanje u jedan registar i svih ostalih demobilisanih boraca koji su proveli najmanje 12 mjeseci u OSBiH jer oni su ti koji po predviđenom Zakonu mogu koristiti predviđena prava. Nakon toga, novih vijesti nije bilo sve do početka marta 2017. godine, kada je Bukvarević objavio kako je uspostavljen jedinstveni registar, te je ponudio i više informacija o daljim aktivnostima. 577.000 je ukupan broj osoba koje su u ovom vremenskom periodu prošle kroz službene evidencije jedinica i službe za vođenje vojnih evidencija, bilo da su bile pripadnici samo jedan dan ili cijeli period. Kada su u pitanju korisnici U taj broj ulazi oko 48.000 ratnih vojnih invalida, 4.200 porodica šehida i poginulih boraca, oko 5.000 dobitnika ratnih priznanja i oko 34.000 pripadnika oružanih snaga koji su ostvarili pravo na prijevremenu povoljniju penziju. Za ove kategorije iz federalnog budžeta na godišnjem nivou izdvaja se oko 570 miliona KM. Prema njegovim riječima, Ministarstvo se nakon toga, a u svrhu objavljivanja ovih podataka, obratilo Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Oni su nam pismeno odgovorili da objava oba registra mora biti zakonom definirana. Zbog toga smo i pripremili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, čijim bi se usvajanjem osigurao pravni osnov za javnu dostupnost registra branilaca i registra korisnika prava iz oblasti brani-lačko-invalidske zaštite. Dakle, iako registar još uvijek nije objavljen, evidentno je da se njegova izrada završila. Budući da je SBB obećao i formiranje jedinstvenog Fonda, ovo obećanje za sada dobija ocjenu u progresu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!