Neispunjeno

Istraživanje nafte i plina

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Potpuno oslanjanje na domaće resurse uglja i hidropotencijala u elektroenergetskom sektoru u nastojanju da se osigura:• istraživanje zaliha vlastitog prirodnog gasa i diverzifikacija snabdijevanja gasom,istraživanja zaliha nafte.

Obrazloženje

Program istraživanja nafte i plina u FBiH usvojen je još krajem 2014. godine. Samo istraživanje još uvijek nije otpočelo, a trenutno su u toku aktivnosti na angažovanju konsultanta za postupak dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH.

Vlada FBiH u prošlom sastavu je usvojila Program regionalnih istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije BiH za razdoblje od 2014. do 2023. godine, na 143. sjednici, 10.12.2014. Akcijski plan za realizaciju programa istraživanja za teritorij Dinarida trebao je biti sačinjen u roku od 30 dana, a  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo i da izvrši pripreme za pokretanje istraživanja na teritoriju sjeverne Bosne. Ostala ministarstva su zadužena da u istom roku izvrše sve pripreme iz svoje nadležnosti u svezi istraživanja i eksploataciju nafte i plina, kao i da analiziraju donesene politike i uporedne analize s politikama država s dobrom praksom u istraživanju ovoj oblasti. U saopštenju sa sjednice navedeno je da Program regionalnih istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina predstavlja osnovni strategijski program Vlade za definiranje blokova za istraživanje i za dodjele koncesija.

Na 19. sjednici, 27.08.2015, Vlada FBiH je prihvatila Informaciju o dosadašnjoj realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji BiH i dodijelila zaduženja ministarstvima za nastavak projekta istraživanja nafte i plina. Između ostalih, FMERI je zaduženo da ubrza proceduru izmjena i dopuna Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH i dostavi je Vladi FBiH na razmatranje, te da pokrene aktivnosti na produženju Memoranduma o razumjevanju između Vlade FBiH i Shell Exploration Company.

Na 24. sjednici Vlade FBiH, 01.10.2015,  Vlada je saopštila da je Shell Exploration Company 22.9.2015. godine dostavila obavijest da ne želi iskoristiti mogućnost produženja Memoranduma o razumijevanju iz razloga revizije i analize internog portofolija, a pod uticajem trenutnog stanja tržišta nafte i plina. Navedeno je da Vlada Federacije BiH može za svoje potrebe koristiti dostavljeni izvještaj o procjeni perspektivnosti područja Federacije BiH, a da će se Shell Exploration Company pridržavati obaveza povjerljivosti navedenih u Memorandumu o razumijevanju. Najavljeno je da će Vlada Federacije BiH nastaviti implementaciju Projekta istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH.

Na 33. sjednici Vlade FBiH, 10.12.2015, utvrđen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH. Promijenjen je član kojim je propisano da će Vlada angažovati pravnu osobu za pružanje konsultantskih usluga u postupku pregovora, vođenju pregovora i izradu ugovornog modaliteta. Novim članom je propisano da Vlada FBiH svojim rješenjem imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije. Izmjene se odnose i na kaznene odredbe Zakona, a jedna od njih je i da će pravnoj osobi koja bez odobrenja nadležnog organa istražuje i/ili eksploatiše naftu i plin biti oduzet pribavljena imovinska korist i izrečena zabrana istraživanja i eksploatacije. U saopštenju sa sjednice navedeno je da su izmjene urađene jer je, nakon ranije raspisanih tendera, utvrđeno da nijedan ponuđač ne ispunjava tražene kriterije, odnosno nema potrebne kvalifikacije za pružanje usluga vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta, te da se izmjenama otklanja zastoj u izboru stručnog konsultanta kako bi se nastavio Projekt istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji BiH.

Na 34. sjednici Vlade FBiH, 16.12.2015, usvojena je i upućena Parlamentu FBiH Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH. U saopštenju sa sjednice navedeno je da su analizirani standardi najbolje prakse potpisivanja ugovora, koji su uspostavljeni u zemljama sa uspješnom proizvodnjom nafte kao što je Norveška, ali da se takve prakse mogu primijeniti “samo u ekonomski stabilnim, dobro opremljenim državama koje raspolažu izuzetnim stručnim ljudskim resursima i imaju značajno iskustvo u ovoj djelatnosti”.

Navedeno je da se za BiH i FBiH se pokazalo najprihvatljivije korištenje “Smjernica za dobro upravljanje u proizvodnji nafte i plina za države početnice” koje je 2013. godine napravio nezavisni Kraljevski institut za međunarodne poslove, sa sjedištem u Londonu. U skladu sa tim zaključkom, navedeno je da je osnovno opredjeljenje Vlade FBiH nastavak aktivnosti na privlačenju dugoročno najsposobnijeg investitora i da će Vlada utvrditi savjetodavno tijelo u čijem će sastavu biti “eminentne stručne osobe iz akademija, fakulteta, instituta, privrede, i drugih institucija specijalizovanih za oblasti geologije, rudarstva, ekonomije, prava, okoliša, energetike i drugi koji bi bili uključeni u realizaciju Projekta.”

Na 57. sjednici Vlade FBiH, 08.06.2016, utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH. U zakon je uključena odrebba da Federalna vlada imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta za svako poglavlje iz ugovora o koncesiji; te da pregovore nadgleda komisija sastavljena od stručnih članova iz Parlamenta FBiH. Ostavljena je mogućnost Vladi da može, ali nije obavezna, angažovati konsultante za buduće pregovore i ugovore o koncesiji. Izmjenama je predloženo je da se naknada za članove komisije isplaćuje iz Budžeta FBiH, umjesto iz sredstava godišnje naknade ugovora o koncesiji, nakon potpisanog ugovora između Vlade i koncesionara. Prijedlogom zakona su povećane kazne za nepridržavanj propisanih zakonskih odredbi.

 

Na 73. sjednici, 20.10.2016, Vlada FBiH je donijela Odluku o osnivanju Savjetodavnog stručnog tijela za istraživanje i eksploataciju nafte i plina za Federaciju BiH. Odlukom je realizovan zaključak Parlamenta FBiH od 14.4.2016. godine kojim je Vlada zadužena da ustanovi savjetodavno tijelo za FBiH. Prvi sastanak Savjetodavnog stručnog tijela održan je 21.12.2016, a Vlada je razmatrala izvještaj sa sastanka na 92. sjednici, održanoj  23.02.2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji BiH usvojen je 2017. godine (Službene novine Federacije BiH, 19/17).

Vlada FBiH je na 104. sjednici (29.5.2017.) dala odobrenje za pokretanje postupka za izbor pravne osobe kao stručnog konzultanta u izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na teritoriju Federacije BiH. Procijenjena vrijednost usluga stručnog konsultanta je do 1.500.000 KM sa PDV-om.

U martu 2018. godine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije raspisalo je javni poziv za konsultantske usluge za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!