Započeto

Istražiti zloupotrebe i osigurati zaštitu od budućih poplava

Opštine: Goražde

Zidovi na Drini, obaloutvrde, sve je građeno nezakonito. Mi ćemo do kraja istražiti sve zloupotrebe i sistemski uz pomoć nauke i struke trajno osigurati da nam vše ne ponove poplave iz 2010. godine.

Obrazloženje

U toku dvije godine mandata vršene su određene aktivnosti na realizaciji obećanja.

Izvor: SDP Goražde

Iz Grada Goražde su za Istinomjer krajem novembra 2023. godine saopćili da su urađeni svi projekti od strane Agencije za vodno područje rijeke Save i da će Grad Goražde postupiti u skladu sa projektima koji za cilj imaju prevenciju poplava područja Grada Goražda. Dodali su da se u Budžetu Grada kontinuirano obezbjeđuju finansijska sredstva za prevenciju od poplava u skladu s gore navedenim planom.

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović najavio je u januaru 2021. godine da će zadužiti nadležne službe da mu dostave cjelokupna dokumentacija o svim aktivnostima koje su urađene na izgradnji obaloutvrde te da će se izvršiti revizija dokumentacije u tom slučaju.

Resorno ministarstvo u Vladi FBiH je 6.maja 2021. godine proglasilo ništavim rješenja Grada Goražda, gradonačelnika i Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica kojima se odobrava izgradnja obaloutvrde u Goraždu.

Sanela Klarić, zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH, tražila je hitnu uspostavu prijašnjeg stanja na zemljištu kraj rijeke Drine u Goraždu na kojem je građena obaloutvrda. Inicijativu je uputila Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove FBiH. Tim povodom se oglasila zajedno s Ibrahimom Delićem, zastupnikom Naše stranke u Skupštini BPK, s kojim je radila na povratku Drine Goraždanima. Objasnila je da je postupanje po rješenju Federalnog ministarstva privremeno stopiralo pokretanje upravnog spora od strane Grada Goražda, od kojeg je naknadno gradonačelnik Imamović odustao pa su se ponovo stvorili uslovi da Federalna uprava za inspekcijske poslove izda rješenje kojim se investitor obavezuje da vrati zemljište u prijašnje stanje.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!