Započeto

Ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije

Partije: Narod i Pravda | Oblasti: Spoljna politika

Fokus institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini za čije upravljanje kadrovi Naroda i Pravde preuzmu odgovornost bit će na ispunjavanju 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata Vijeće ministara BiH provodilo je određene aktivnosti na ispunjenju datog obećanja.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

U Mišljenju Evropske komisije iz 2019. godine jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma, navodi se u prioritetu broj 7. 

Krajem augusta 2023. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH usvojeni su Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH (drugo čitanje), Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH (drugo čitanje), kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (prvo čitanje).

Među razlozima za donošenje zakona o ombudsmanu za ljudska prava, koji su navedeni u samom prijedlogu, navodi se da je usvajanje ovog zakona u direktnoj vezi s ispunjavanjem prioriteta 10.b) – “Osigurati pravo na život i zabranu mučenja, posebno b) imenovanjem nacionalnog mehanizma za prevenciju mučenja i nečovječnog postupanja”. 


Usvajanje novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću definisano je u prioritetu pod rednim brojem 6 – “Unaprijediti funkcionisanje pravosuđa kroz usvajanje novih zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudovima BiH u skladu sa evropskim standardima”.

Spomenuta tri zakona Predstavnički dom PSBiH usvojio je na 10. sjednici održanoj 22.8.2023. godine, a Dom naroda usvojio ih je osam dana kasnije.


U novembru 2023. godine Evropska komisija objavila je Izvještaj o napretku BiH na putu ka Evropskoj uniji. Ovaj se izvještaj odnosio na period od juna 2022. do juna 2023. godine, ali su u njemu i navedene aktivnosti koje su bh. institucije provodile do oktobra 2023. godine.

U posljednjem izvještaju Evropske komisije navodi se da je BiH do trenutka zaključivanja izvještaja u potpunosti ispunila samo dva prioriteta, a riječ je o prioritetima koji se odnose na osiguravanje pravilnog funkcionisanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je ispunjen u julu 2020, te osiguravanje prava na život i zabranu torture.

Evropska komisija usvojila je 8.11.2023. godine Paket proširenja za 2023. godinu u kome je, između ostalih, prezentovana i ocjena stanja i napretka koji je ostvarila Bosna i Hercegovina, a u kojem je preporučila otvaranje pregovora o pristupanju, ali tek “kada se postigne neophodni stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo”. Ovakvu ocjenu Evropske komisije potvrdilo je i Evropsko vijeće 14.12.2023. godine.


Na sjednici Predstavničkog doma PSBiH, održanoj 21.12.2023. godine, na prijedlog Vijeća ministara BiH usvojen je Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, što je jedna od obaveza BiH preuzetih iz prioriteta broj 7 – Jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma. Navedeni prijedlog zakona potrebno je da usvoji i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH da bi on stupio na snagu.


Na sjednici održanoj 6. marta 2024. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri. U saopćenju Vijeća ministara navodi se da je Prijedlog zakona usklađen sa zakonodavstvom EU i međunarodnom praksom u tom području. Iz Vijeća ministara dodaju da bi se donošenjem ovog zakona ispunio jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija BiH.

 

Iz Vijeća ministara saopćeno je da je cilj zakona sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih dužnosti u institucijama na nivou BiH, odnosno uklanjanje privatnih utjecaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, nepristranosti i transparentnosti u vršenju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije te jačanje povjerenja građana u institucije Bosne i Hercegovine.

Oba doma Parlamentarne skupštine BiH usvojila su Zakon o sprečavanju sukoba interesa po hitnom postupku 8. marta 2024. godine.


Na sjednici održanoj 19.3.2024. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju javnih nabavki u Bosni i Hercegovini za period 2024 – 2028. godine i Akcioni plan za njeno provođenje, s ciljem jačanja kapaciteta u ovom području i ispunjavanja jednog od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Kako je saopćeno iz Vijeća ministara, usvajanjem ove strategije stvaraju se pretpostavke za moderan, transparentan, konkurentan i efikasan sistem javnih nabavki u skladu s legislativom Evropske unije i najboljim praksama.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!