Neispunjeno

Investiranje u nauku i naučne projekte

Partije: SBB | Oblasti: Obrazovanje

SBB se zalaže sa usklađne nastavne programe na teritoriji cijele BIH, koji će zadovoljiti evropske i međunarodne standarde:Snažnije investiranje u nauku i one naučne projekte, kojima ćemo se približiti evropskom kvalitetu življenja i uspješno sudjelovati u međunrodnoj podjeli rada.

Obrazloženje

U radu Vlade FBiH, tokom mandata 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Ukupan iznos budžeta za nauku, prema Budžetu FBiH za 2015. godinu, iznosio je 4.550.000 KM, što predstavlja 0.2% ukupnog budžeta Federacije BiH. Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2015. godinu, pregled izvršenja po svim stavkama izgleda ovako:

Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju – planirano 1.850.000 KM, isplaćeno 704.353 KM.

Transfer za razvoj institucija nauke i podsticaj NIR od značaja za Federaciju BiH – planirano 1.000.000 KM, isplaćeno 151.106 KM.

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH – planirano 600.000 KM, isplaćeno 0 KM.

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH – planirano 1.100.000 KM, isplaćeno 0 KM.

Prema Budžetu FBiH za 2016. godinu, planirani troškovi za nauku ostali su približno isti, s tim što je ukupni Budžet Federacije povećan, i iznosio je 2.6 milijardi KM. Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu, pregled izvršenja po svim stavkama izgleda ovako:

Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju – planirano 1.500.000 KM, isplaćeno 403.225 KM.

Transfer za razvoj institucija nauke i podsticaj NIR od značaja za Federaciju BiH – planirano 850.000 KM, isplaćeno 849.998 KM.

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH – planirano 600.000 KM, isplaćeno 0 KM.

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za FBiH – planirano 1.100.000 KM, isplaćeno 1.057.252 KM.

Prema Budžetu FBiH za 2017. godinu, planirani troškovi za nauku ostali su približno isti, s tim što je ukupni Budžet Federacije ponovo povećan, i iznosio je 2.747.628.075 KM. Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2017. godinu, za prvih 9 mjeseci, pregled izvršenja po svim stavkama izgleda ovako:

Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju – planirano 1.500.000 KM, isplaćeno 948.028 KM.

Transfer za razvoj institucija nauke i podsticaj NIR od značaja za Federaciju BiH – planirano 850.000 KM, isplaćeno 173.926 KM.

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH – planirano 600.000 KM, isplaćeno 0 KM.

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za FBiH – planirano 1.100.000 KM, isplaćeno 590.877 KM.

Prema Budžetu FBiH za 2018. godinu, planirani troškovi za nauku ostali su gotovo isti, dok cjelokupan budžet iznosi 2.88 milijardi KM, što je nominalno najveći dosadašnji budžetski iznos u Federaciji BiH.

Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju – planirano 1.450.000 KM.

Transfer za razvoj institucija nauke i podsticaj NIR od značaja za Federaciju BiH – planirano 850.000 KM.

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH – planirano 650.000 KM.

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za FBiH – planirano 1.050.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!