Neispunjeno

Harmonizacija entitetskih i kantonalnih obrazovnih zakona sa okvirnim zakonima

Partije: SDA | Oblasti: Obrazovanje

Naš cilj je efikasan, kvalitetan i brzo reagujući obrazovni sistem, čiji je razvoj povezan sa potrebama tržišta, ekonomskog i društvenog razvoja BiH.S tim ciljevima zalagat ćemo se za :• dosljednu harmonizaciju entitetskih i kantonalnih obrazovnih zakona sa okvirnim zakonima na nivou države

Obrazloženje

Tokom rada Vijeća ministara BiH, u mandatu 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Na 90. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 01.02.2017. godine usvojena je Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, te u vezi s tim zaključilo:

Vijeće ministara ukazuje nadležnim obrazovnim vlastima na obavezu usaglašavanja važećih zakona o visokom obrazovanju sa odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, uz poseban naglasak na poštivanje akademskih sloboda, akademske samouprave i autonomije visokoškolskih ustanova;

Vijeće ministara apelira na nadležne obrazovne vlasti i visokoškolske ustanove  da u saradnji sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u što kraćem roku započnu aktivnosti na procesu akreditacije studijskih programa na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni  i Hercegovini;

Vijeće ministara zadužuje agencije iz oblasti visokog obrazovanja – Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja da nastave sa izvršavanjem obaveza i aktivnosti proisteklih iz Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!