Djelimično ispunjeno

Granična kontrola u poljoprivredi

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Opredjeljeni smo za odlučan pristup rješavanju problema u poljoprivredi (…) /Radi ostvarivanja navedenih ciljeva podržat ćemo:• jačanje državnih institucija koje su zadužene za rad na granici,

Obrazloženje

U aktuelnom mandatu zabilježene su aktivnosti vezane za ovo obećanje.

U Izvještaju o radu Vijeća ministara BiH za 2015. godinu navedeno je da je tokom 2015. godine postignut napredak u pogledu smještaja graničnih veterinarskih inspektora i podizanja standarda rada granične veterinarske inspekcije, izvršeno stručno usavršavanje graničnih veterinarskih inspektora, da je granična veterinarska inspekcija aktivno sudjelovala u pregovorima o tehničkoj implementaciji veterinarskih prelaza prema Republici Hrvatskoj, te da je planirano da se u 2016. godini uvede novi informacijski sistem. U izvještaju se takođe navodi da je Odjel za analizu rizika Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, sudjelovao u radu zajedničkog Centra za analizu rizika, vezano za sigurnost granice, te da je Uprava aktivno uključena u izradu nove Strategije integriranog upravljanja granicom i Akcijskog plana za provođenje Strategije i rad tijela za integrirano upravljanje granicom, te provođenje sporazuma između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima.

Vijeće ministara je na 33. sjednici, 3.12.2015, donijelo Odluku o dopuni Odluke o određivanju graničnih prijelaza u BiH, kojom su aerodromi u Tuzli i Mostaru uvršteni u granične prijelaze preko kojih je dozvoljen promet roba životinjskog porijekla. Vijeće ministara BiH je, 25.12.2015, pokrenulo i inicijativu za uvrštavanje graničnog prijelaza Izačić – Bihać na listu prijelaza s Evropskom unijom na kojima je u potpunosti omogućen promet svih roba biljnog i životinjskog porijekla. Tada je najavljeno da će inicijativa biti dostavljena nadležnim tijelima i Evropskoj komisiji u roku od 15 dana, ali ova tema više nije bila razmatrana na sjednicama Vijeća ministara. U Izvještaju o međunarodnoj pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja 2016. u BiH, objavljenom u maju 2017. godine, navodi se da je u maju 2016. godine obavljena ekspertska misija: Audit graničnog prelaza uključujući i opremu i praktičan trening pri pregledu ukrasnog bilja na graničnim prelazima, Sarajevo, Banja Luka, Brčko; Gradiška; Izačić. Drugih informacija o osposobljavanju ovog prelaza za promet roba biljnog i životinjskog porijekla nije bilo.

Vijeće ministara BiH usvojilo je na 33. sjednici (3.12.2015) Strategiju integriranog upravljanja granicom 2015. – 2017. i zadužilo radnu grupu koja je izradila strategiju, da pripremi nacrt akcionog plana za njeno provođenje za 2016. godinu. Na 45. sjednici Vijeća ministara BiH, 25.2.2016, razmatran je Nacrt akcionog plana provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, ali je njeno usvajanje odgođeno dok se ne izvrši dopuna u skladu sa sugestijama.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici održanoj 06.06.2016. godine, donijelo je “Odluku o formiranju koordinacionog tijela za praćenje provođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih strategijom integrisanog upravljanja granicom u BiH i okvirnim akcionim planom provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za period od 2015. do 2018. godine”.

Vijeće ministara je na 100. sjednici (4.5.2017.) odgodilo izjašnjavanje o Akcionom planu provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom za 2017. godinu. Ministarstva su zadužena da u roku od sedam dana dostave Ministarstvu sigurnosti sugestije u cilju izrade što kvalitetnije Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

Akcioni plan je usvojen na 108. sjednici Vijeća ministara BiH, 19.7.2017. godine. U saopštenju sa sjednice je navedeno da je Akcioni plan prvi put harmoniziran sa standardima i pravnom stečevinom EU.

Na 114. sjednici Vijeća ministara BiH, 12.9.2017, razmatrana je Informacija o radu Državne komisije za integrirano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine i poteškoćama u radu iste. Zaduženo je Ministarstvo sigurnosti da pripremi i predloži rješenja za razgraničenje nadležnosti i efikasniji rad Državne komisije za integrirano upravljanje granicom BiH, kao i mješovitih komisija imenovanih u skladu sa važećim međunarodnim ugovorima sa susjednim državama o graničnim prijelazima i pograničnom prometu. Ovo pitanje dalje nije razmatrano na sjednicama Vijeća ministara do kraja ovog monitoringa.

Na 142. sjednici, 15.05.2018, Vijeće ministara je usvojilo Izvještaj o radu Koordinacijskog tijela za praćenje provođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih Strategijom integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini i Okvirnim akcijskim planom provođenja Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za razdoblje od 2015. do 2018. godine. Na 148. sjednici, 03.07.2018. Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, usvojilo je Akcioni plan provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!