Ispunjeno manjim dijelom

Gradski bazen

Opštine: Bihać

Grad Bihać mora napokon dobiti gradski bazen kao preduvjet za škole i časove plivanja u sklopu tjelesnog odgoja. Taj je projekat također moguće realizirati javno-privatnim partnerstvom.

Izvor: Pokret za modernu i aktivnu Krajinu - PoMAK: Izborni program

Nakon raspisanog javnog konkursa u decembru 2021. godine, Grad Bihać je u aprilu 2022. odabrao idejno rješenje za izgradnju bazena u okviru školskog kompleksa Prekounje u Bihaću.

Prema Programu rada JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2021. godinu, planirane su sanacija i izgradnja sportskog plivačkog bazena.

Sportski bazen, koji se nalazi u Prekounju, uz suradnju sa Gradskom upravom, urađen je idejni projekt te se krenulo u prikupljanje potrebne dokumentacije za sanaciju i izgradnju sportskog plivačkog bazena na istoj lokaciji u Prekounju. Kroz budžet JU obezbijeđena su sredstva za izradu glavnog projekta, a kroz budžet Grada obezbijeđena su sredstava za prvu fazu realizacije projekta. U prvoj fazi se predviđaju radovi na sanaciji postojeće konstrukcije, postavljanje termalnog lima te izgradnja dva bazena, i to jedan za treninge plivanja dužine 25 metara i drugi za učenje plivanja dužine oko 20 metara, ali dinamične dubine, kako bi bio pristupačan raznim uzrastima.

 Program rada JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2021. godinu

Kako je navedeno u Programu rada, prema procjenama, u rekonstrukciju i izgradnju bazena bit će uloženo 1.040.000 KM.

U budžetu Grada Bihaća za 2021. godinu za izradu i reviziju glavnog projekta rekonstrukcije gradskog bazena u Prekounju predviđeno je 30.000 KM, dok je za troškove izdavanja odobrenja za građenje bazena planirano 60.000 KM. 


Grad Bihać je 29.12.2021. godine raspisao konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću, s ciljem dodjele nagrada za prvoplasirane radove.

Nakon provedenog konkursa, u aprilu 2022. godine izabrano je prvoplasirano idejno rješenje autorskog tima Sirčo Jasmin, Nejra Hasandić, Emir Pulo, Zerina Muslić i Ilma Sirčo-Hrnjić. Novčana nagrada za prvoplasirano rješenje iznosi 7.000 KM.

Kako je navedeno u saopštenju, nakon pribavljanja idejnog rješenja, uslijedit će izrada glavnog projekta te pribavljanje potrebnih odobrenja za građenje.

U budžetu Grada Bihaća za 2022. godinu, pod stavkom “Troškovi izdavanja odobrenja za građenje – Rekonstrukcija gradskog bazena u Prekounju”, planirano je 55.500 KM.


Prema Finansijskom planu Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju Bihać, za 2022. godinu, iako postoji stavka, nije planirano izdvajanje sredstava za izradu i reviziju glavnog projekta rekonstrukcija gradskog bazena Prekounje.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!