Započeto

Efikasniji rad općinske administracije

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za cjelovitu analizu i funkcionalnu reorganizaciju opštinske administracije u cilju povećanja efikasnosti i zadovoljstva korisnika. Zalagat ćemo se za profesionalne standarde u radu svih uposlenika općine. Zalagat ćemo se za univerzalni dress code svih šalterskih službenika u cilju uniformiranog i jedinstvenog pristupa prema klijentima. Zalagat ćemo se za eksterno ocjenjivanje rada od strane naših korisnika kako bi smo dobili realnu sliku nivoa naših usluga i naše učinkovitosti. Zalagat ćemo se za konstantnu edukaciju i doobuku uposlenika općinske administracije.

Obrazloženje

U toku tri godine mandata načelnika Hasana Tanovića rađene su aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Hasan Tanović program

Iz Općine Novo Sarajevo su krajem 2023. godine za Istinomjer kazali da su u Centru za pružanje usluga građanima prošireni kapaciteti rada šaltera, kao i u Matičnom uredu. Od 2023. godine, prijem podnesaka se ne vrši na šalterima gdje se i ovjeravaju dokumenti, odnosno formirana je zasebna prostorija u Centru za pružanje usluga, kako bi se izbjegle gužve u šalter sali. Otvorena je i kancelarija za rad sa privrednicima, odnosno prostor za ovjeru dokumenata i prijem podnesaka iz ove oblasti. Pored toga, na web stranici Općine objavljen je E-registar koji sadrži sve podatke i potrebne obrasce na jednom mjestu, a koji su potrebni za rješavanje administrativnih postupaka.

Kako je za Istinomjer rečeno 2022. godine iz Općine Novo Sarajevo u toku je izrada nove sistematizacije radnih mjesta u ovoj lokalnoj zajednici.

Realizacijom projekta digitalizacije procesa u Općini Novo Sarajevo unaprijedit će se dosadašnji rad općinske administracije, a projekat je u toku. Također, prema interno dostupnim podacima do sada je organizovano blizu 95% svih sastanaka po zahtjevima građana i pravnih lica sa Općinskim načelnikom.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!