Ispunjeno manjim dijelom

Članstvo u EU

Partije: SDS | Oblasti: Spoljna politika

SDS podržava sticanje punopravnog članstva BiH u EU uz očuvanje subjektiviteta i kapaciteta RS, jer se provođenje potrebnih reformi može ostvariti i u složenim državama, što potvrđuju primjeri i samih članica EU.

Obrazloženje

Obećanje je manjim dijelom ispunjeno u mandatu 2014-2018

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović je 15. februara 2016. predao aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Čović je aplikaciju predao holandskom ministru vanjskih poslova Bertu Koendersu jer ova zemlja predsjedava Evropskom unijom, te je tom prilikom izjavio kako je uvjeren da će BiH dobiti kandidatski status već naredne (2017.) godine. Kada je u pitanju mehanizam koordinacije, tu je situacija značajno komplikovanija. Naime, Odluka o sistemu koordinacije procesa EU integracija u BiH usvojena je na sjednici Vijeća ministara održanoj 26.1.2016, a u Službenom glasniku objavljena je 9.2.2016. godine, o čemu je javnost izvijestio “Klix”. Ono što je posebno problematično u cijeloj situaciji je činjenica da je Mehanizam koordinacije usvojen na sjednici za koju niko nije znao da se dešava ili da se dogodila, budući da o njoj ne postoji nikakav pisani trag u službenim kanalima informisanja javnosti od strane Vijeća ministara. No, tu se ne završava lakrdija oko mehanizma, budući da su sredinom marta održani pregovori o usvajanju već usvojegon mehanizma koordinacije između predstavnika države i entiteta. Mehanizam koordinacije je konačno usvojen u augustu 2016. godine. Pred kraj 2016. godine, 9. decembra, Bosni i Hercegovini je konačno uručen upitnik Europske komisije, koji je sljedeći korak ka pristupanju Europskoj uniji. Dakle, u proteklom periodu napravljeno je više koraka ka ispunjenju ovog obećanja, te je ono dobilo ocjenu u progresu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!