Neispunjeno

Brza cesta Stolac-Neum

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

S ciljem poboljšanja i unapređenja transportne i komunikacijeske infrastrukture zalagat ćemo se za:• izgraditi brzu cestu Stolac-Neum

Obrazloženje

U aktuelnom mandatu zabilježene su aktivnosti vezane za ovo obećanje.

JP Ceste Federacije BiH objavilo je u januaru 2016. nacrt Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za dionicu Neum-Stolac. Prema ovom dokumentu, dionica Neum-Stolac, (38,2 km), dio je izgradnje nove magistralne ceste M17.3 Buna-Neum. Izgradnja se finansira u okviru projekta Modernizacije magistralnih cesta Federacije Bosne i Hercegovine, za koji je FBiH aplicirala za kreditna sredstva od Europske Investicijske banke i Svjetske banke u ukupnom iznosu od 103,38 miliona eura.

Na 7. sjednici 14.5.2015, Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju u vrijednosti od 50 miliona eura. Prijedlog ugovora utvrđen je na 30. sjednici Vijeća ministara, održanoj 9.11.2015. godine, a Predsjedništvo BiH je prihvatilo sporazum za Ugovor o finansiranju na 16. sjednici, održanoj 2.12.2015. godine.

Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH je 18.12.2015. najavilo da se početak izgradnje ove ceste očekuje u proljeće 2016, nakon čega je taj rok više puta pomjeren. Na 40. sjednici, Vlada FBiH dala je suglasnost na Plan poslovanja JP Ceste Federacije BiH za 2016. godinu, kojim je predviđena revizija glavnog projekta ceste Neum-Stolac i izrada projekta za tunel “Žaba” na ovoj cesti.

Na 45. sjednici, 18.03.2016, Vlada FBiH podržala je inicijativu JP Ceste Federacije BiH da za sanaciju šteta nakon poplava i za modernizaciju magistralnih cesta u FBiH budu osigurana kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 65 miliona eura. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ceste Federacije BiH da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje predstavnike. Najavljeno je da će konačna odluka o zaduženju biti donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om.

Vlada FBiH je na 111. sjednici (13.7.2017.) usvojila informaciju o potrebi osiguranja sredstava za eksproprijaciju za izgradnju ceste Neum – Stolac i izrazila opredjeljenje da za ove namjene iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH” Budžeta Federacije BiH u 2017. godinu izdvoji sredstva u iznosu od 700.000 KM. Sredstva su odobrena na 112. sjednici Vlade Federacije BiH, 20.07.2017. Zaključeno je da će Vlada FBiH nadležnim institucijama uputiti urgenciju za hitan izbor najpovoljnijeg izvođača radova na ovoj dionici.

Vlada Federacije BiH je na 135. sjednici, 18.01.2018, donijela rješenje kojim dozvoljava ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretina Općine Neum, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Riječ je o parcelama Žabe, Vlake, Dobrovo i Ćetović, površine 18.392 m2., a postupak izvlaštenja vođen je zbog izgradnje magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac, dionica Kiševo – Broćanac, poddionica tunel Oštrovac – Broćanac.

Ugovor o izvođenju radova na dionici Neum – Kiševo – Broćanac na magistralnoj cesti Neum – Stolac, potpisan je u januaru 2018. godine. Kako je saopšteno, dionica se finasira iz kreditnih sredstava Evropske investicijske banke i Svjetske banke, a podijeljena je na dva lota, od kojih će jedan graditi ”Integral inžinjering” iz Laktaša, a drugi konzorcij ”HP Investing” iz Mostara i ”Putovi” iz Gruda. Radovi na ovoj cesti počeli su krajem marta 2018. godine. U junu 2018. najavljeno je da se završetak izgradnje očekuje u naredne 2-3 godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!