Aktivnosti Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica

| Partija: | Oblast:

Naš cilj je potpuna provedba Aneksa VII DMS, jer jedino tako možemo reintegrirati mirnu, stabilnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Naši prioriteti su: • nastaviti aktivnosti Federalnog Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica na ekonomskom jačanju povratničke populacije, stipendiranju studenata, kao i pomoći pri ostvarivanju prava na odrađivanje pripravničkog staža,

Obrazloženje

Obećanje je većim dijelom ispunjeno u mandatu 2014-2018

Na 39. sjednici Vlade FBiH, 02.02.2016. Vlada Federacije BiH donijela je, više odluka o transferima ovog ministarstva planiranim u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu. Tako je transferom za raseljena lica i povratnike, za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, te sanaciju objekata od elementarnih nepogoda predviđeno 5.000.000 KM. Dva puta više, ili 10.000.000 KM predviđeno je za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, obnovu objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda, pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima volontiranja pripravnika, diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, dodjelu stoke za osnovna stada, rekultivaciju poljoprivrednog zemljišta i ambijentalnu privlačnost. Za humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne, edukativne i projekte besplatne pravne pomoći, stipendiranje studenata-povratnika s područja Republike Srpske predviđeno je 1.000.000 KM. Za podršku obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnju spomen-obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine planirano je 500.000 KM. Programima povratka u Republiku Srpsku namijenjeno je ukupno 3.000.000 KM, od čega za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu 1.000.000 KM. Za pomoć zapošljavanju povratnika kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima prekvalifikacije, obuke ili školovanja, volontiranja pripravnika, rekultivaciju poljoprivrednih površina, ekonomsku saradnju sa dijasporom, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima predviđeno je 2.000.000 KM. Kao podrška implementaciji održivog povratka, izbjeglih i prognanih lica s područja regije Srebrenica predviđeno je 1.500.000 KM. Za zajedničke međuentitetske i općinske i projekte s nevladinim organizacijama i troškove implementacije zajedničkih projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak, bit će izdvojeno 2.000.000 KM. Federalna vlada usvojila je i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja, te održivog povratka za 2016. godinu. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica dodijelilo je 29. marta 2016. godine u Sarajevu redovnim studentima – povratnicima na područje Republike Srpske 330 stipendija u vrijednosti od po 800 KM za akademsku 2015./2016. godinu, a ovo ministarstvo ima i programe za obavljanje volonterskog i pripravničkog staža povratnika u Republiku Srpsku.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi