Započeto

Afirmiranje ekoloških prihvatljivih oblika grijanja

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za afirmiranje korištenja ekološki prihvatljivih goriva na grijanje (prirodni plin, struja, solarni paneli).

Obrazloženje

U toku tri godine mandata načelnika Hasana Tanovića rađene su aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Hasan Tanović program

Iz Općine Novo Sarajevo su krajem 2023. godine za Istinomjer kazali: “Općina Novo Sarajevo je nastavila aktivnosti na postavljanju solarne elektrane na krov objekta Sportske dvorane „Goran Čengić“. U toku je procedura pokretanja postupka javne nabavke za izradu Glavnog projekta i ishodovanja prethodne elektroenergetske saglasnosti kako bi se podnio zahtjev za građevinsku dozvolu i krenulo u realizaciju projekta. Za Izradu studije izvodljivosti za ugradnju solarnih panela za sve slobodnostojeće objekte u vlasništvu Općine, uključujući i objekat Općine, pokrenut je postupak javne nabavke i u toku je odabir najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanje ugovora.”

Pored toga, u završnoj fazi je i Izrada studije isplativosti sa idejnim projektima za ugradnju Fotonaponske elektrane – FNE u objektima u vlasništvu Općine, a u cilju poboljšanja snabdjevanja prirodnim gasom i proširenja gasne mreže u MZ Dolac u Ulici Blagajska završeni su radovi na izgradnji gasovoda na ovom području. 

U nastavku podsjećamo koje su se aktivnosti u vezi ovog obećanja realizirale tokom prve dvije godine mandata načelnika Hasana Tanovića.

U okviru prezentacije “Izrada energijskog audita i Studija tehničko-ekonomske opravdanosti ugradnje solarne fotonaponske elektrane za Sportsku dvoranu „Goran Čengić“ sredinom novembra 2021. godine obrazložena je svrha i cilj provođenja energijskog audita za taj objekat. Uz kratki opis lokacije i namjene objekta, analizirano je postojeće stanje objekta s aspekta korištenja energijskih i termo-tehničkih sistema i podsistema u objektu – analiza toplotnih karakteristika omotača objekta, energijskih svojstava sistema grijanja i hlađenja prostora, potrošnje tople vode, električne energije, analiza potrošnje energenata i energije i troškova vezanih za energente.

U okviru projekta “REPLACE – Učinimo grijanje i hlađenje u evropskim domaćinstvima efikasnijim, ekonomičnijim i manje štetnim po okoliš i klimu” koji se implementira u okviru programa Horizon2020 Evropske unije, od 21. do 25. marta 2022. godine u prostorijama Općine Novo Sarajevo u Centru za pružanje usluga građanima – Šalter sali je bio postavljenje informativni štand projekta REPLACE, gdje su se svi zainteresirani građani mogli upoznati o svim pojedinostima vezanim za zamjenu sistema grijanja, alternativama koje su dostupne na tržištu, prednostima zamjene i mogućim izazovima. 

Iz Općine su za Istinomjer u decembru 2022. godine rekli da je pokrenut postupak – projekt za radove na postavljanju solarne elektrane na krov objekta Sportska dvorana „Goran Čengić“ za koji je dobivena urbanistička suglasnost. 

Također je u toku je procedura osiguranja potrebnih saglasnosti i druge neophodne dokumentacije kako bi se zatražila građevinska dozvola i krenulo u realizaciju projekta. Realizacijom ovog projekta bićemo prva lokalna samouprava koja će imati solarne panele. Dobijena energija će se koristiti za rasvjetu, grijanje i hlađenje objekata.

Općina Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo je aplicirala Ambasadi Češke projekat Izrade studije izvodljivosti za ugradnju solarnih panela za sve slobodnostojeće objekte u vlasništvu Općine, uključujući i sam objekat općine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!