Djelimično ispunjeno

Prilaz budućem aerodromu u Bihaću

Opštine: Bihać

U periodu koji je pred nama planiran je otkup privatnih ekspropriranih parcela u obuhvatu aerodroma, izrada aeronautičke studije, te infrastrukturno povezivanje lijeve i desne obale mostom preko rijeke Une, što bi ujedno predstavljalo glavnu pristupnu komunikaciju prema aerodromu, ali i povezivanje naselja Pritoka i Golubić.

Izvor: Pokret za modernu i aktivnu Krajinu - PoMAK: Izborni program

Sredinom 2022. godine završena je i prihvaćena aeronautička studija koja je definisala smjernice i kakva vrsta kompleksa se može praviti na lokaciji budućeg aerodroma.


U augustu 2022. godine objavljen je Javni poziv radi sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za eksproprijaciju, a na kojima je planirano da bude izgrađena infrastruktura.


Nakon što je Vlada FBiH zaprimila od JP Aerodrom Bihać Sporazume o naknadi i prenosu vlasništva za potpisane nekretnine na području aerodroma Bihać, zaključno sa 31.08.2022. godine, Vlada FBiH je dana 19.09.2022. godine doznačila za ove sporazume novčana sredstva.

Proces eksproprijacije još uvijek traje. Prema riječima direktora JP Aerodrom Bihać, Anela Hadžića,

Kako bi se omogućio nastavak piste buduće zračne luke, potrebno je obeštetiti vlasnike 132 izvlaštena zemljišta po cijeni od devet do deset eura po kvadratnom metru zemljišta, ovisno o kvaliteti.

Anel Hadžić, 5.12.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!