Neistina

Postoje li “suštinske razlike” u deklaracijama SDA?

Ne stišavaju se oštre reakcije političkih aktera, prvensteveno onih iz Republike Srpske, na Programsku deklaraciju SDA usvojenu na 7. Kongresu ove stranke održanom u Sarajevu 14. septembra ove godine. O njoj se uoči sjednice NSRS, na kojoj se glasalo o smjeni njenog potpredsjednika Senada Bratića i to upravo zbog deklaracije SDA, oglasio i premijer RS-a Radovan Višković.

Odgovarajući na komentare da SNSD nikada nije ovako burno reagovao kada su usvajane ranije programske deklaracije SDA, Višković je rekao kako postoji “suštinska razika” između programske deklaracije SDA od prije 10 godina i one usvojene prije nekoliko dana. Kako je rekao ona se sastoji u tome da se SDA ranije zalagala za “građansku državu kroz promjene ustavnog uređenja”.

Svi koji govore da nema nikakve razlike između sadašnje Programske deklaracije SDA i deklaracije koju je ova partija usvojila prije 10 godna griješe, jer je razlika suštinska i velika. Razlika je u tome što se u ranijim deklaracijama SDA zalagala za Republiku BiH i građansku državu kroz promjene ustavnog uređenja.”

Radovan Višković, 18.09.2019.

Podsjećamo, u dijelu programske deklaracije SDA koji je izazvao najviše reakcija navodi se sljedeće:

Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definisana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina, sa tri nivoa vlasti državnim, regionalnim i lokalnim s gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine.”

Programska deklaracija SDA, septembar 2019.

Ovaj pasus u deklaraciji se nalazi u tački pod rednim brojem IX koji nosi naziv “Reforma ustava i javne uprave”.

Prije nešto više od deset godina, 26. maja 2009. godine održan je Peti kongres SDA, a na njemu je kao i na svim kongresima ove stranke usvojena Programska deklaracija u kojoj se između ostalog govori i o viziji ustavnog uređenja BiH. Tako se u njegovoj tački II koja nosi naziv “Ustavna reforma” navodi:

SDA Programska deklaracija 5. Kongresa, 26. maj 2009. godine

U deklaraciji usvojenoj na Šestom kogresu SDA, održanom u maju 2015. godine, pod tačkom II koja nosi naziv “Reforma ustava i javne uprave”, nalazi se identičan pasus kao i u deklaraciji usvojenoj nedavno:

SDA Programska deklaracija 6. Kongresa, 26. maj 2015. godine

I starije programske deklaracije SDA iz 2001. i 2005. godine, imale su viziju BiH kao Republike sa tri nivoa vlasti, ali su se tih godina nalazile u programskim tačkama koje su nosile naziv “Ustavna integracija i demokratska vlast”. Prva datira iz vremena prije nego su pitanja odbrane, sigurnosti i ekonomske politike bila u nadležnosti države.

SDA Programska deklaracija 3. Kongresa, 13. oktobar 2001. godine

Dakle, iz navedenih sadržaja programskih deklaracija SDA jasno se vidi da su ovi dokumenti kontsantno sadržavali ideju uređenja BiH kao Republike sa tri nivoa vlasti, ali i da se o tome u njima uvijek govorilo u kontekstu “promjena ustavnog uređenja”.

S tim u vezi, Istinomjer izjavu premijera RS, Radovana Viškovića koji je rekao da postoje suštinske razlike u programskim deklaracijama SDA, ocjenjuje kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!