Neispunjeno

Odložena rekonstrukcija dijela tramvajske pruge u Sarajevu

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo (KS), Adnan Šteta najavio je početkom jula kako će rekonstrukcija dijela tramvajske pruge na dionici ‘S’ krivina – stajalište Marijin dvor početi u narednih 15 dana, međutim kako je nedavno sapšteno iz resornog Ministarstva, radovi su odloženi.

Imajući u vidu da je pruga na ovoj dionici rekonstruisana prije 40 godina, te da je stanje posebno ovog djela u lošem stanju, odlučili smo što prije krenuti sa sanacijom, koja će biti završena do početka školske godine.”

Adnan Šteta, 04.07.2019.

Ministarstvo saobraćaja KS donijelo je 6. marta Odluku o pokretanju postupka nabavke: “Sanacija tramvajske pruge na dionici ‘S’ krivina- tramvajsko stajalište Marijin dvor”, a kako je tada za Istinomjer potvrdio pomoćnik ministra u sektoru za upravljanje saobraćajem, Muamer Kukan, tada pristigle ponude otvorene su krajem maja ove godine.

Na tenderu je odabrana kompanija “Infrastrukturna optimizacijska grupa” sa kojom je ministar saobraćaja KS, Adnan Šteta 19. jula ove godine potpisao Ugovor o izvođenju radova na sanaciji tramvajske pruge u pravcu prema Baščaršiji od “S” krivine kod hotela Holiday do stajališta Marijin Dvor, u vrijednosti od 449.500 KM.

Kako je tada saopšteno iz Vlade KS, “radi se o dionici od 350 metara”, kao i da će “radovi trajati 40 dana, kako bi se okončali prije početka nove školske godine”.

Međutim, u petak 26. jula iz Ministarstva saobraćaja KS saopšteno je da se “radnje iz ugovora o sanaciji tramvajske pruge dionica «S» krivina – tramvajsko stajalište Marijin dvor odlažu”.

Naime, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je 19. jula, ove godine potpisalo Sporazum o sanaciji ovog dijela pruge sa firmom IOG d.o.o, nakon propisane zakonske procedure o javnim nabavkama. U međuvremenu, 24. jula, ministarstvo je zaprimilo informaciju o Žalbi na obavještenje da se jedan pravni subjekat žalio na potpisani ugovor u zakonskom roku, ali im nije dostavljen nikakav odgovor. Kako žalba firme, koja je poslana na vrijeme nije stigla do odgovornih lica koja su provodila ovu javnu nabavku, ministarstvo je izdalo nalog Komisiji za javne nabavke ovog ministarstva da zaprime žalbu i izjasne se na navode. Također, firmi IOG d.o.o poslan je dopis da se sve radnje koje su planirane ugovorom odlažu do donošenja rješenja Ureda za razmatranje žalbi.”

Ministarstvo saobraćaja KS, 26.07.2019.

S obzirom da su radovi na obnovi dijela tramvajske pruge na dionici ‘S’ krivina – tramvajsko stajalište Marijin dvor odgođeni do daljnjeg, obećanje ministra Štete koje je ranije od Istinomjera dobilo ocjenu radi se na tome, sada ćemo ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!