Nedosljedno

Petar Đokić: “Pravična raspodjela” iz drugog pokušaja

Petar Đokic
Petar Đokic

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske (RS) Petar Đokić tvrdi da je novim zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju i pravima boraca došlo do pravičnije raspodjele prihoda.

(Fena, 9.03.2012.)

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da će se usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca obezbjediti da se, nakon usaglašavanja podzakonskog akta – uredbe sa ovim zakonom, mjesečna novčana primanja isplaćuju borcima od prve do pete kategorije, koji su izgubili garantovani penzijski osnov prema propisima iz PIO.

Obrazlažući ovaj prijedlog zakona u parlamentu Srpske, Đokić je rekao da će se za 7.419 korisnika porodičnih penzija iza umrlog borca socijalnim programom, koji će biti utvrđen na osnovu kategorizacije, obezbjediti novčana nadoknada u skladu sa onim što se obezbjeđuje za korisnike starosnih i invalidskih penzija.

Đokić je rekao da je razlog za donošenje ovog zakona sadržan u činjenici da je novim Zakonom o PIO određeni broj boraca izgubio dio novčanih primanja koje je ostvarivao na osnovu statusa boraca putem garantovanog penzijskog osnova, a koji zbog godina starosti nisu mogli da ostvare pravo na mjesečna novčana primanja, osnosno borački dodatak.

(Srna, 18.04.2012.)

Komentar:

Bez obzira što je resorni ministar Petar Đokić, nakon usvajanja Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i pravima boraca u RS ustvrdio da je time došlo do pravičnije raspodjele prihoda, odmah su ga demantovali demobilisani boci koji su njegovim usvajanjem izgubili dio novčanih primanja koje su ostvarivali na osnovu statusa borca kroz garantovani penzijski osnov, a koji zbog godina starosti nisu mogli da ostvare pravo na mjesečni borački dodatak. Tako je Vlada RS-a, suočena sa izlascima bivših boraca na ulice, bila primorana da donese Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Čini se da ministar Đokić prilikom davanja prve izjave nije dobro sagledao činjenice i da je u “pravičnoj raspodjeli” zaboravio na borce koji su zaprijetili štrajkom. Ipak, predstavnici Vlade su nakon ovih prijetnji i netom prije usvajanja posljednjih izmjena zakona postigli sporazum sa borcima na osnovu kojeg će im Vlada obezbjediti 9.088.000 KM čime je iz drugog pokušaja ispravljena nepravda prema borcima.

(istinomjer.ba)


Pitajte Istinomjer!