Ravnopravnost vjerskih zajednica

U radu Vijeća ministara BiH, u mandatu 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.


BiH kao sekularna država

U radu Vijeća ministara BiH, u mandatu 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.


Nezavisnost sudstva

U radu Vijeća ministara BiH, u mandatu 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.