Istinomjer je inicijativa koja u svom fokusu ima promociju odgovornosti političkih partija koje participiraju u izvršnoj vlasti, kao i nosilaca javnih funkcija koji imaju odgovornost prema građanima/kama BiH. Cilj je Istinomjera da politički i javni diskurs u BiH što više usmjeri ka promociji političke odgovornosti kao temeljnog principa demokratije.

Istinomjer vrednuje izjave nosilaca javnih funkcija u smislu njihove dosljednosti, istinitosti i ispunjavanja obećanja koja daju u svojim javnim istupima. Pored toga, Istinomjer prati ispunjavanje predizbornih obećanja iz izbornih programa političkih partija koje su dobile mandat da obnašaju vlast na lokalnom nivou, entitetskim nivoima i državnom nivou. U toku mandata 2018–2022. Istinomjer je pratio realizaciju mjera iz postizbornog dokumenta koji su kreirale partije koje su formirale vladu i većinu na nivou Kantona Sarajevo.

Istinomjer je do sada pratio i ocijenio uspješnost partija na vlasti na državnom nivou i entitetskim nivoima u mandatima 2006–2010, 2010–2014. i 2014–2018. U mandatu 2018–2022, pored navedenih nivoa, uključen je i nivo Kantona Sarajevo te nastavljamo pratiti ispunjavanje obećanja i mjera na ovim nivoima i u mandatu 2022–2026.

Pored monitoringa dva najviša nivoa vlasti, Istinomjer je pratio i ispunjavanje predizbornih obećanja načelnika deset bh. opština u mandatu 2008–2012, 12 opština u mandatima 2012–2016 i 2016–2020. te nastavlja monitoring u sklopu Lokalnog Istinomjera i u mandatu 2020–2024. za 16 lokalnih samouprava u BiH.

Naš je stav da je odgovoran pristup davanju i ispunjavanju predizbornih obećanja jedan od temeljnih pokazatelja odgovornosti političkih partija prema svojim glasačima/cama (i građanima/kama uopšte) i kao takav predstavlja jedan od neophodnih uslova za postojanje i funkcionisanje istinske demokratije. “Fer izbori”, u tom smislu, znače više od odsustva izborne krađe – lažna obećanja, iako nisu zakonski sankcionisana, predstavljaju ipak jedan vid izborne prevare građana i građanki, naročito ukoliko postanu ustaljena i kontinuirana praksa. Na taj se način gubi jedan od ključnih elemenata demokratije – politička odgovornost nosilaca vlasti prema građanima i građankama.

Metodologija

Istinomjer provjerava i ocjenjuje:

 • izjave nosilaca javnih funkcija (strane i domaće),
 • ispunjenost predizbornih obećanja partija na vlasti.

Izjave se ocjenjuju svakodnevno, i to u smislu njihove istinitosti, dosljednosti i ispunjenosti.

Ispunjenost predizbornih obećanja prati se tokom četiri godine mandata. Istinomjer jednom godišnje objavljuje izvještaj o progresu u ispunjavanju datih obećanja. U predizbornoj godini, neposredno prije izbora, objavljuje se finalni izvještaj o ispunjenosti obećanja datih na početku mandata. U ovoj kategoriji postoji spektar ocjena koje pokazuju da li je i u kojoj mjeri zabilježen napredak u provođenju obećanja (tokom mandata) i da li je obećanje ispunjeno (na kraju mandata).

Pored ocjena izjava i obećanja, Istinomjer objavljuje i analize aktuelnih tema koje izlaze iz okvira provjeravanja istinitosti, dosljednosti ili ispunjenosti obećanja. Na našoj stranici nalazi se i rubrika “Nevjerovatno ali Istinomjer”, koja je satiričnog karaktera.

Detaljnu metodologiju našeg rada možete pronaći na ovom linku.

Istinomjer tim

Istinomjer.ba platformu uređuje i održava tim od osam ljudi, s različitim ulogama, čiji je cilj pružanje kvalitetnih informacija i sadržaja iz političke sfere. Urednički kolegij platforme neovisan je u svom radu, kao i sama platforma u odnosu na organizaciju, ali i na druge platforme i projekte organizacije.

Više informacija o Istinomjer timu dostpuno je na ovom linku.

Nezavisnost uređivačke politike

Urednički i verifikacijski kolegij platforme, koji čine projektna koordinatorica, glavni urednik i zamjenica glavnog urednika, neovisan je u svom radu, kao i sama platforma u odnosu na organizaciju, ali i na druge platforme i projekte organizacije “Zašto ne”. Urednički kolegij je potpuno slobodan i samostalan u vođenju uređivačke politike i kreiranju sadržaja na Istinomjeru, koji se temelji na nezavisnom i argumentovanom novinarstvu.

Nepristrasnost u radu

Istinomjer tretira svaku političku partiju i političku opciju u BiH podjednako i primjenjuje identične standarde i unaprijed utvrđenu metodologiju prilikom provjere tačnosti izjava i obećanja svih strana. Istinomjer je nestranački orijentisan i nastoji zadržati nepristrasnost prilikom skretanja pozornosti na netačne izjave svih političkih aktera/ki.

Istinomjer se u radu u potpunosti pridržava principa nepristrasnosti i sprječavanja sukoba interesa koji su definisani načelima svoje matične organizacije i mogu se pronaći na ovom linku: https://zastone.ba/organizacija/

S obzirom na to da ne možemo provjeriti sve izjave i obećanja, biramo one za koje u datom trenutku postoji interesovanje javnosti, koje su značajne za svakodnevni život građana/ki ili su važne za informisanje birača/ica u periodu predizbornih kampanja. No, kako je rad Istinomjera prije svega fokusiran na promociju političke odgovornosti, neizbježno je da se nekim političkim akterima/kama posveti više pažnje. Konkretno, naš je fokus uvijek više na onim političkih partijama i političarima/kama koji/e participiraju u izvršnoj vlasti, tim prije što Istinomjer prati i ispunjavanje predizbornih obećanja ovih partija. Zbog toga želimo podstaći čitatelje/ke da nam ukažu na potencijalne netačne izjave, neispunjena obećanja, ali i druge relevantne i provjerljive javne istupe političkih aktera/ki koje smo možda propustili.

Na početnoj stranici naše službene web platforme moguće je pronaći rubriku “Pitajte Istinomjer” putem koje nam zainteresovani/e čitatelji/ke mogu poslati konkretnu izjavu ili obećanja javnih službenika koja bi željeli da provjerimo. Pored ove forme, građanima/kama nudimo opciju slanja upita i zahtjeva putem socijalnih mreža, ali i našeg e-maila.

Pri zapošljavanju i angažovanju uposlenika/ca Istinomjer vodi računa da nije riječ o osobi koja ima plaćenu ili istaknutu poziciju u političkoj stranci, vladi ili državnom ili javnom preduzeću pod direktnom kontrolom političke stranke ili vlade. Niko ko radi u timu Istinomjera nije i ne smije biti aktivan član bilo koje političke partije niti aktivno učestvovati u izbornim kampanjama političkih subjekata.

Istinomjer je politički neovisna platforma koja ne podržava rad nijedne političke partije ilii kandidate/kinje, nismo fokusirani na određenu stranu političkog spektra niti sklapamo ugovore koji bi mogli ugroziti našu samostalnost i integritet u radu. Aktivnosti u okviru projekta Istinomjer, te svih ostalih projekata organizacije “Zašto ne”, nezavisne su od bilo kakvog političkog uticaja, uključujući i finansijski. Kako bi održali nezavisnost, na našoj platformi ne postoji mogućnost sponzoriranja, niti bilo kakvog reklamiranja, niti objavljivanja bilo kakvog sponzoriranog sadržaja. Naš rad finansiraju isključivo međunarodne organizacije i ambasade. Istinomjer će u svom radu adresirati svaki potencijalni sukob interesa i eventualnu političku pristrasnost.

Kako se finansiramo

Istinomjer je projekat Udruženja građana i građanki “Zašto ne”, koje je osnovano 2001. godine. Neprofitni je medij čiji rad od početka djelovanja finansijski podržava National Endowment for Democracy (NED). Istinomjer je s radom počeo 2010. godine. Njegov tadašnji budžet iznosio je 28.300 USD. Vremenom, kako je obim posla rastao, i budžet projekta se povećavao. Tako je za 2011. godinu iznosio 56.000 USD, 2012. godine 79.000 USD, 2013. godine 75.000 USD, 2014. i 2015. godine 69.000 USD, 2016. i 2017. godine 71.000 USD.

Pregledom strukture troškova vidljivo je da Istinomjer troši oko 60% ukupnih godišnjih sredstava na istraživački rad i kreiranje fact-checking sadržaja:

2017:

 • koordinacija i administracija: 21.600 USD,
 • troškovi kancelarije i komunikacija: 3.750 USD,
 • istraživanje i proizvodnja sadržaja: 43.000 USD,
 • online troškovi i promocija: 2.650 USD.

2018:

 • koordinacija i administracija: 21.600 USD,
 • troškovi kancelarije i komunikacija: 3.750 USD,
 • istraživanje i proizvodnja sadržaja: 44.450 USD,
 • online troškovi i promocija: 3.150 USD.

2019:

 • koordinacija i administracija: 21.600 USD,
 • troškovi kancelarije i komunikacija: 3.600 USD,
 • istraživanje i proizvodnja sadržaja: 44.780 USD,
 • online troškovi i promocija: 3.170 USD.

2020:

 • koordinacija i administracija: 28.800 USD,
 • troškovi kancelarije i komunikacija: 3.380 USD,
 • istraživanje i proizvodnja sadržaja: 42.940 USD,
 • online troškovi i promocija: 2.650 USD.

2021:

 • koordinacija i administracija: 28.800 USD,
 • troškovi kancelarije i komunikacija: 3.380 USD,
 • istraživanje i proizvodnja sadržaja: 42.940 USD,
 • online troškovi i promocija: 2.650 USD.

2022:

 • koordinacija i administracija: 29.700 USD,
 • troškovi kancelarije i komunikacija: 3.480 USD,
 • istraživanje i proizvodnja sadržaja: 42.450 USD,
 • online troškovi i promocija: 2.640 USD.
Pitajte Istinomjer!