Analize

Neutemeljeni pokušaj “olakšavanja viznog režima” za Ujedinjeno Kraljevstvo

Ministarstvo vanjskih poslova BiH je odlukom o izmjeni i dopunama Odluke o vizama htjelo dozvoliti državljanima Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske da ulaze u našu zemlju sa ličnom kartom, dokumentom koji je u ovoj zemlji ukinut 2011. godine.

Na vanrednoj sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 31. 5. 2021. godine, ni u drugom krugu glasanja nije usvojena odluka o izmjeni i dopunama Odluke o vizama, koju je predložilo Ministarstvo vanjskih poslova. Tim povodom, ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković objavila je status na Facebooku, tvrdeći da su načinjene milionske štete jer nije olakšan vizni režim za Ujedinjeno Kraljevstvo, Irsku i Kraljevinu Saudijsku Arabiju.

Propuštena je historijska šansa da ublažimo negativne posljedice pandemije koronavirusa na turistički sektor. Odgovornost za milionske štete je na ministrima koji su se usprotivili prijedlogu za olakšavanje viznog režima za UK, Irsku i Kraljevinu Saudijsku Arabiju koji je naišao na podršku iz cijele Bosne i Hercegovine.

Bisera Turković, 31. 5. 2021.

U Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vizama (Odluka), koji se našao na dnevnom redu Vijeća ministara BiH, izmjene koje se tiču Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo) navedene su u dva člana ove odluke. Prvi se tiče izmjene Odluke o vizama, koji je za Ujedinjeno Kraljevstvo prestao da važi trenutkom izlaska ove zemlje iz Evropske unije i koji nema nikakvog utjecaja na državljane ove zemlje.

Tako je članom 1. Prijedloga odluke predviđeno da državljani zemalja sa kojima BiH ima vizni režim u našu zemlju mogu ući i sa višekratnom vizom Ujedinjenog Kraljevstva.

U Odluci o vizama („Službeni glasnik BiH“, br. 3/15, 47/17,73/17 i 40/20), u članku 17. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Državljani zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim, mogu s putovnicom ući u Bosnu i Hercegovinu, bez obveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine i to ukoliko isti posjeduju važeću višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdatu u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama Europske unije, Sjedinjenim Američkim Državama ili u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.“.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vizama

Odredbe člana 2. u potpunosti se tiču olakšavanja viznog režima za državljane Kraljevine Saudijske Arabije.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u strukturi noćenja stranih turista, u periodu januar – decembar 2019. godine, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (13,0%), Srbije (8,4%), Saudijske Arabije (6,5%), Slovenije (5,3%), Kine i Njemačke (sa po 5,0%), Italije (4,9%), Turske (4,6%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (3,9%), Poljske (3,7%) i SAD-a (3,0%), što je ukupno 63,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 36,7 % noćenja.

Premda je državljanima Saudijske Arabije potrebna viza, u odnosu na 2018. godinu, broj turista koji su u BiH došli iz te zemlje u 2019. godini je više nego uduplan.

Članom 3. Prijedloga odluke bilo je predviđeno da se Ujedinjeno Kraljevstvo doda u član 20. Odluke o vizama, koji glasi ovako:

Član 20.

(Bezvizni režim za nosioce lične karte)

Državljani sljedećih zemalja mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska, osim sa putnom ispravom i sa važećom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:

a) zemlje članice Europske Unije,
b) zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma i
c) Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Odluka o vizama, Službeni list 15/3

Izmjena ovog člana Odluke o vizama u potpunosti je bespotrebna, jer su lične karte (Identity Cards) za državljane Ujedinjenog Kraljevstva ukinute još 2011. godine i od tada više nisu validan dokument. Pored informacije da lične karte u Ujedinjenom Kraljevstvu više nisu u upotrebi, navodi se i da osobe koje posjeduju takvu kartu ne mogu putovati u inostranstvo sa njima.

Ne možete koristiti svoju ličnu kartu za putovanja. Umjesto toga, koristite pasoš. Ako ste u inostranstvu bez pasoša, obratite se britanskoj ambasadi.

GOV.UK

Iako je ministrica Turković u svom Facebook statusu navela i Irsku kao državu za koju nije olakšan vizni režim, ova članica Evropske unije nije navedena u Prijedlogu odluke. Naime, prema Odluci o vizama, za Irsku već postoji bezvizni režim, kao i mogućnost putovanja sa ličnom kartom, što je jasno iz spomenutog člana 20.

Istinomjer se obratio Ministarstvu vanjskih poslova BiH, kao i konzularnom predstavništvu naše zemlje u Ujedinjenom Kraljevstvu, upitom o viznim restrikcijama koje imaju državljani te zemlje. Od Ministarstva nismo dobili odgovor, dok su nas iz konzularnog predstavništva uputili na web stranicu Ministarstva vanjskih poslova, gdje se nalaze informacije o vizama za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Državljani Velike Britanije izuzeti su od viznog režima prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine do 90 dana, u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Dakle, Ministarstvo vanjskih poslova BiH je Prijedlogom odluke htjelo dozvoliti državljanima Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, koji su već obuhvaćeni bezviznim režimom, da ulaze u našu zemlju sa ličnom kartom, dokumentom koji je u ovoj zemlji ukinut 2011. godine. Iz kojeg razloga se Irska našla u statusu ministrice Turković, možemo samo nagađati.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!