Neistina

Nerealne prognoze premijerke RS-a

Nakon što smo već ocijenili kao neistinite tvrdnje direktora Fonda PIO RS, Mladena Milića, koji je rekao kako su penzije u ovom entitetu u posljednjih pet godina narasle za više od 15%, slične tvrdnje uz najavu povećanja penzija za 2% od aprila ove godine, iznijela je i premijerka RS, Željka Cvijanović.

To znači da ćemo ukupno, do sada, u nekoliko godina, imati povećanje od preko 17,5 odsto”

Željka Cvijanović, 13.03.2018.

Cvijanović je povećanje penzija u drugom kvartalu ove godine najavila još prije prvog povećanja penzija od 3% iz novembra prošle godine.

Međutim, kao što smo već ustanovili i u slučaju direktora Fonda PIO RS, samo su najveće penzije u RS narasle u procentu koji je spomenula Željka Cvijanović.

Prema zvaničnim podacima Fonda PIO RS, prosječna penzija u decembru 2012. godine iznosila je 311,00 KM, dok je u decembru 2017. godine iznosila 350,87 KM. Iznos prosječne penzije se, dakle, povećao za 12,8% u proteklih pet godina.

Ako, sa druge strane, pogledamo starosnu penziju, vidimo da je u ovom slučaju stopa rasta bila još manja. Tako je u decembru 2012. godine starosna penzija iznosila 362,23 KM, a u decembru 2017. godine 399,66 KM, što je povećanje od 10,3%.

Slična je situacija i sa invalidskom penzijom, koja je od decembra 2012. do decembra 2017. godine porasla sa 284,46 KM na 317,95 KM – odnosno za 11,7%. U istom periodu porodična penzija porasla je za 13,7%, sa iznosa od 256,04 KM na 291,18 KM.

Isplaćene penzije u RS Decembar 2012. Decembar 2017. Rast (%)
Prosječna penzija 311,00 KM 350,87 KM 12,8%
Starosna penzija 362,23 KM 399,66 KM 10,3%
Invalidska penzija 284,46 KM 317,95 KM 11,7%
Porodična penzija 256,04 KM 291,18 KM 13,7%
Najviša penzija 1.572,94 KM 1.848,22 KM 17,5%

*Izvor: Statistički bilten Fonda PIO RS, decembar 2012. i decembar 2017.

Jedina penzija u RS koja jeste porasla u procentu koji spominje premijerka RS je ona najveća.

U ovoj kategoriji, u decembru 2012. godine isplaćen je mjesečni iznos od 1.572,94 KM, koji je u decembru 2017. godine porastao na 1.848,22KM. Tako je najviša penzija u Republici Srpskoj u petogodišnjem periodu porasla upravo za 17,5%.

Ove penzije prima najmanji broj penzionera u ovom entitetu, pa ćemo s obzirom na sve navedeno, izjavu Željke Cvijanović ocijeniti kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!