Neistina

Naša stranka ima najveći udio žena u zakonodavnim tijelima, ali ne viši od 60%

Suprotno tvrdnji Nihada Uka, žene čine 47% zastupnika/ca Naše stranke u direktno izabranim zakonodavnim tijelima u BiH, odnosno 53% računajući i federalni Dom naroda.

Izvor: Vlada KS

U objavi na svojoj Facebook stranici 13. aprila 2024. godine, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk naveo je da, kada je Naša stranka u pitanju, preko 60% izabranih u zakonodavnim tijelima u BiH čine žene.

Jako sam ponosan na brojeve kojima Naša stranka participira u političkom životu BiH. Preko 60% izabranih u zakonodavnim tijelima su žene, u izvršnoj vlasti od dva ministarstva koje je preuzela Naša stranka u KS, jedno vrlo bitno vodi ministrica Darja Softić Kadenić, na federalnom nivou naša ministrica Nasiha Pozder na čelu je ministarstva turizma te na državnom nivou Duška Jurišić kao zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice.

Nihad Uk, 13.4.2024.

Nakon Općih izbora 2022. godine, iz Naše stranke u zakonodavna tijela u BiH (Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, skupštine kantona) izabrano je 15 zastupnika/ca, od čega je sedam žena.

U najvišem zakonodavnom tijelu, Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH), dvoje zastupnika/ca dolaze iz Naše stranke, a u pitanju su Predrag Kojović i Sabina Ćudić.

U Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Naša stranka broji šest zastupnika/ca, a jedina žena među njima je Mirjana Marinković-Lepić.

Naša stranka u Domu naroda Parlamenta FBiH ima četiri delegata/kinje, od čega su tri žene, ali se u ovaj dom delegati/kinje biraju posredno, odnosno iz kantonalnih skupština.

Kada su skupštine kantona u pitanju, ukupno pet žena dolazi iz Naše stranke. Radi se o Amri Nadarević-Vodenčarević (Tuzlanski kanton), Behiji Kulović (Zeničko-dobojski kanton) te Miomirki Melank, Saneli Klarić i Vildani Bešliji iz Kantona Sarajevo.

Dakle, suprotno tvrdnji Nihada Uka, 47% zastupnika/ca Naše stranke u direktno izabranim zakonodavnim tijelima u BiH čine žene, odnosno 53% računajući i federalni Dom naroda.

Međutim, posmatrajući partije s najmanje deset zastupnika/ca na svim nivoima vlasti u BiH, Naša stranka jeste stranka s najvišim udjelom žena, a slijedi je Narod i pravda, gdje su od ukupno 28 zastupnika/ca, njih 11 žene (39%).

Kako je Istinomjer već pisao, rezultati Općih izbora 2022. godine svjedoče u prilog tome da se trend smanjivanja broja žena u zakonodavnim tijelima u BiH nastavlja. Od ukupno 42 zastupnika/ce u Predstavničkom domu PSBiH, tek je sedam žena. U Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, od 98 zastupnika/ca, 28 je žena. U Narodnoj skupštini Republike Srpske, među 83 izabrana/e poslanika/ce, našlo se tek 12 žena.

Budući da, kada se radi o Našoj stranci, žene ne čine preko 60% izabranih zastupnika/ca u zakonodavnim tijelima u BiH, tvrdnju Nihada Uka Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!