Nedosljedno

Nakon Deklaracije iz 2015. godine PDP nije “trajno isključio” SDA iz potencijalnih koalicija

Na svom 7. Kongresu održanom 14.09.2019. godine Stranka demokratske akcije (SDA) pored ostalog usvojila je Programsku deklaraciju. Uslijedile su reakcije jednog dijela političkih subjekata i njihovih lidera na pomenuti dokument.

Tako je predsjednik PDP-a, Branislav Borenović, zauzevši veoma oštar i kritički stav kada se radi o programskim ciljevima SDA u vezi ustavnog uređenja BiH, izjavio da nakon usvojene Deklaracije “SDA sebe trajno isključuje iz potencijalnih koalicija sa svakom partijom/strankom iz Republike Srpske”:

Sa ovom Deklaracijom, potpuno neprihvatljivom i krajnje kontroverznom, SDA sebe trajno isključuje iz potencijalnih koalicija sa svakom partijom/strankom iz Republike Srpske koja drži do Dejtonskog sporazuma i koja poštuje ustavno uređenja ove zemlje.

Branislav Borenović, 15.09.2019.

Međutim, treba podsjetiti da je u martu 2015. godine imenovano Vijeća ministara BiH čiji je član, pored ministara SDA, DF-a, SDS-a i HDZ-a BiH, bio i PDP-ov ministar vanjskih poslova BiH, Igor Crnadak. Samo dva mjeseca kasnije, SDA je održala svoj 6. Kongres na kojem je također usvojena Programska deklaracija koja je, kada se radi o prijedlozima za ustavno uređenje zemlje, identična onoj koja se predlaže u posljednjoj Deklaraciji.

Tako se u Programskoj deklaraciji SDA iz 2015. godine, kada se u reformama Ustava BiH i javne uprave navodi:

Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje Ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definirana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina sa tri nivoa vlasti: državni, regionalni i lokalni sa Gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine. Reforma postojećeg Ustava BiH Podržat ćemo reforme koje su u interesu svih građana Bosne i Hercegovine i koje vode jačanju funkcionalne državne strukture. Sva buduća rješenja moraju zadovoljiti princip pune ravnopravnosti naroda i građana na svakom dijelu države Bosne i Hercegovine.U prvoj fazi ustavnih reformi podržat ćemo amandmanske promjene postojećeg Ustava Bosne i Hercegovine koje osiguravaju usklađivanje Ustava sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, uspostavljanje Vrhovnog suda kao institucije koja će garantirati jednake standarde za sve građane, osiguranje nadležnosti države u onim segmentima koji su uvjet za priključenje Bosne i Hercegovine NATO i Evropskoj uniji, efikasno funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine i eliminiranje blokada u njihovom odlučivanju.

Programska deklaracija SDA, 2015. godina

Isti stav po tim pitanjima stoji i u Programskoj deklaraciji donesenoj na 7. Kongresu SDA:

Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definirana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina sa tri nivoa vlasti: državni, regionalni i lokalni sa gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine. Reforma postojećeg Ustava BiH Podržat ćemo reforme koje su u interesu svih građana Bosne i Hercegovine i koje vode jačanju funkcionalne državne strukture. Sva buduća rješenja moraju zadovoljiti princip pune ravnopravnosti naroda i građana na svakom dijelu države Bosne i Hercegovine. U prvoj fazi ustavnih reformi podržat ćemo amandmanske promjene postojećeg Ustava Bosne i Hercegovine koje osiguravaju usklađivanje Ustava sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uspostavljanje Vrhovnog suda kao institucije koja će garantirati jednake standarde za sve građane, osiguranje nadležnosti države u onim segmentima koji su uvjet za priključenje Bosne i Hercegovine NATO savezu i Evropskoj uniji, efikasno funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine i eliminiranje blokada u njihovom odlučivanju.

Programska deklaracija SDA, 2019. godina

Obzirom da je PDP nakon Programske deklaracije SDA iz 2015. godine ostao skupa sa ovom strankom u tadašnjem, ali i trenutnom sazivu Vijeća ministara BiH, te da zbog navedenih programskih opredjeljenja, ponovljenih i u Programskoj deklaraciji iz 2019. godine, nije “trajno isključio SDA iz potencijalnih koalicija”, Istinomjer će stav Branislava Borenovića po tom pitanju ocijeniti nedosljednim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!