Neistina

Nacionalna grupa predmeta izučava se u Federaciji BiH

Tokom gostovanja na RTV Pink zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić iznijela je tvrdnju da se u entitetu Federacija BiH u školama ne izučava nacionalna grupa predmeta za srpsku djecu.

FOTO: Goran Šurlan/RAS Srbija

Kako je Vulić navela, u 22 škole u entitetu Republika Srpska postoji nacionalna grupa predmeta za djecu bošnjačke nacionalnosti, dok u Federaciji BiH nije moguće slušati predmete iz nacionalne grupe predmeta za djecu srpske nacionalnosti:

Po podacima Ministarstva prosvjete i kulture, čak u 22 škole u Republici Srpskoj mi imamo nacionalnu grupu predmeta koju izučavaju bošnjačka djeca, dok u Federaciji BiH ne postoji niti jedna jedina škola u kojoj se izučava nacionalna grupa predmeta za srpsku djecu.

Sanja Vulić, 25.7.2022.

Ministri obrazovanja dva entiteta prije 18 godina potpisali su Privremeni sporazum o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika. Tada je usaglašeno, kako navodi portal Detektor, da će djeca učiti opće predmete na osnovu nastavnog plana i programa Republike Srpske ako se nalaze u tom entitetu, odnosno na osnovu nastavnog plana i programa po kantonima ako se nalaze u Federaciji BiH, dok je kod nacionalne grupe predmeta ostavljeno pravo roditeljima učenika/ca da biraju entitetski ili kantonalni nastavni plan i program.

Kako je definirano Planom provedbe Privremenog sporazuma, škole u kojima ima 18 ili više učenika/ca u razredu, ili minimalan broj propisan zakonom koji se traži za mješovite razrede, dužne su organizirati redovnu nastavu za nacionalnu grupu predmeta, dok su škole u kojima je manje od 18 učenika/ca u razredu dužne nastavu organizirati prema odluci nadležnog ministarstva.

U nacionalnu grupu predmeta, kako su iz Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH saopćili za N1 ranije ove godine, spadaju Jezik i književnost, Historija i Geografija, odnosno Priroda i društvo u početnim razredima osnovne škole, kao i Vjeronauka.

Istinomjer je kontaktirao Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, odnosno Ministarstvo prosvjete i kulture RS, upitom za informaciju o broju i spisku škola u FBiH u kojima se u protekloj školskoj godini izučavala nacionalna grupa predmeta za učenike/ce srpske nacionalnosti, odnosno školama u RS u kojima se izučavala nacionalna grupa predmeta za djecu bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.

Iz Federalnog ministarstva naglasili su da su od kantonalnih ministarstava obrazovanja u oktobru 2021. godine prikupljali informacije o provođenju Privremenog sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika, koji tretira pitanje primjene “nacionalne grupe predmeta” u mjestima gdje žive povratnici.

Na osnovu zaprimljenih odgovora, iz Federalnog ministarstva ustanovili su da se u Unsko-sanskom kantonu jezici konstitutivnih naroda BiH (bosanski, hrvatski i srpski) upotrebljavaju u školama u skladu s Ustavom BiH, a svi učenici/e u školama izučavaju oba pisma (latinicu i ćirilicu). Pored toga, učenicima/ama je omogućeno pohađanje časova vjeronauke samo ako su u skladu s njihovim uvjerenjima ili uvjerenjima njihovih roditelja, a resorno kantonalno ministarstvo istaklo je da svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti sudjelovanja u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona potvrdili su da se Privremeni sporazum provodi u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, dok se u Zeničko-dobojskom kantonu sporazum primjenjuje u JU OŠ “Maglaj“, Maglaj, i JU OŠ “Novi Šeher”, Maglaj, u kojima se izučava Srpski jezik i književnost.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kako navode iz Federalnog ministarstva, pravo na obrazovanje ostvaruje se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, a izučavanje vjerskog odgoja/vjeronauke u potpunosti se ostvaruje u skladu sa zahtjevima roditelja učenika/ca. Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo naveli su da u ovom kantonu sva djeca imaju jednaka prava i pristup obrazovanju, pa tako i djeca povratnici.

Inače, zaključuju iz Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, “prema nekim ranije prikupljanim informacijama, nastava iz nacionalne grupe predmeta organizirala se i u Kantonu 10 (u Drvaru) i u Posavskom kantonu (u Odžaku), ali prilikom prikupljanja podataka u oktobru 2021. godine, od nadležnih ministarstava iz navedenih kantona nismo dobili ažurirane informacije”.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS nismo dobili odgovor na upit o broju i spisku škola u ovom entitetu u kojima se u protekloj školskoj godini izučavala nacionalna grupa predmeta za učenike/ce bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amer Obradović u novembru 2021. godine rekao je za portal Klix da se nastava iz nacionalne grupe predmeta prema nastavnom planu i programu nekog od kantona iz Federacije BiH provodi u 18 osnovnih škola u RS.

Budući da je na osnovu odgovora iz Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH jasno da se u ovom entitetu izučava nacionalna grupa predmeta za učenike/ce srpske nacionalnosti, tvrdnju Sanje Vulić da “u Federaciji BiH ne postoji niti jedna jedina škola u kojoj se izučava nacionalna grupa predmeta za srpsku djecu” Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Napomena:

Nakon uočene greške, 3.8.2022. godine izvršena je ispravka teksta te je dio “Ministri obrazovanja dva entiteta u martu ove godine potpisali su Privremeni sporazum o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika” izmijenjen u “Ministri obrazovanja dva entiteta prije 18 godina potpisali su Privremeni sporazum o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika”.

Pitajte Istinomjer!