Neispunjeno

Na dnevnom redu 6. sjednice Doma naroda nije bilo preko 50 tačaka

Na kraju 5. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), održane 31. maja 2023. godine, zamjenik Predsjedavajućeg Doma Kemal Ademović (NiP) najavio je iduću sjednicu ovog zakonodavnog tijela i ustvrdio da će dnevni red sadržati preko 50 tačaka.

Izvor: FENA

U osvrtu na izlaganja delegata/kinja o sadržaju dnevnog reda 5. sjednice Doma naroda, Ademović je ustvrdio da će na dnevnom redu 6. sjednice ovog doma biti više od 50 tačaka:

A što se tiče sadržajnih tačaka dnevnog reda, za dvije sedmice će biti nova sjednica, bit će preko 50 tačaka.

Kemal Ademović, 31.5.2023.

Iduća sjednica Doma naroda, kako je Ademović i najavio, održana je dvije sedmice kasnije, 15. juna.

Na 6. sjednici Doma naroda PSBiH usvojeni su, između ostalog, Zakon o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Zakon dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, a u prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH.

Međutim, suprotno Ademovićevoj najavi, na dnevnom redu ove sjednice nije bilo više od 50 tačaka, nego 22.

Pored navedenih usvojenih zakonskih rješenja, Dom naroda PSBiH razmatrao je na istoj sjednici i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu, godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2021. godinu te niz drugih izvještaja.

Na sjednici su usvojena i tri sporazuma, i to Sporazum o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Konferencije Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj, Sporazum o finansiranju Godišnjeg akcionog plana u prilog paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist BiH za 2023. godinu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine kao i Dodatak Sporazumu između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji drumskih mostova na državnoj granici.

Unutar tačke broj 7, “Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu”, našle su se 73 podtačke s istim brojem izvještaja o finansijskoj reviziji institucija BiH. Rasprava i glasanje za sve izvještaje su objedinjeni, odnosno izvršeno je kolektivno glasanje za sve izvještaje unutar ove tačke dnevnog reda.

S obzirom na činjenicu da na dnevnom redu 6. sjednice Doma naroda PSBiH nije bilo “preko 50 tačaka”, kako je najavio Kemal Ademović, Istinomjer njegovo obećanje ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!