Ispunjeno sa zakašnjenjem

Na 18 linija u KS uspostavljen autobuski saobraćaj u punom kapacitetu

Kako je najavio ministar saobraćaja KS Adnan Šteta, od 23. septembra trebao je biti uspostavljen saobraćaj na 11 autobuskih linija koje nisu saobraćale. Radi se o linijama Ilidža Sokolovići, Dom Armije Podhrastovi, Dom Armije Breka, Dom Armije Breka II, Željeznička stanica Buća Potok, Nedžarići naselje Aerodrom, Park Jagomir, Otoka Buća Potok, Sutjeska Kamenica, Ilidža Dejčići, Ilidža Kovači (Hrasnica).

Foto: Ministarstvo saobraćaja KS

Uvidom u situaciju na terenu i u broj vozila GRAS-a koja su prestala saobraćati, bili smo dužni obezbijediti građanima nova vozila za prevoz, pa smo iz tog razloga privremeno angažovali firmu ‘Centrotrans’ na 11 autobuskih linija koje, nažalost, nisu bile u funkciji. Linije će ponovo biti uspostavljene u četvrtak, 23. septembra.

Adnan Šteta, 21.9.2021.

Također, kako je ministar Šteta kazao, na autobuskim linijama Ilidža Hadžići Drozgometva, Ilidža Otes Doglodi, Otoka Boljakov Potok, Dobrinja Ilidža, Tarčin Budmolići, Stup Dobroševići Rječica i Vogošća ul. Ahmeda Rizve Gora uočene su poteškoće u saobraćanju, te je najavio da će spomenute autobuske linije profunkcionisati u punom kapacitetu.

Postizali smo određena rješenja, sada je vrijeme za nova, a sve u cilju da građani ne ispaštaju radi neispunjavanja obaveza određenog prevoznika. Naša je dužnost da osluškujemo potrebe građana, uvažavamo kritike i da reagujemo.

Adnan Šteta, 21.9.2021.

Kako je za Istinomjer potvrđeno u Ministarstvu saobraćaja KS, autobusi su počeli saobraćati na 11 linija, dok je na ostalih sedam linija koje su funkcionisale sa poteškoćama pronađeno rješenje u skladu sa trenutnim kapacitetima Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Gras.

Prevoznik, nažalost, nije ispunio svoje obaveze u punom kapacitetu na sedam linija počev od najavljenog datuma, ali je riješio probleme i uveo linije 25.09.2021. godine, te se obavezao da će poštovati dogovor. Od danas je, također, saobraćaj na ovim linija dodatno pojačan sa novih sedam vozila. Mi ćemo, kako smo i najavili u ranijem medijskom nastupu, pronaći rješenje koje se odnosi na zamjenu prevoznika na linijama u slučaju da se dogovor ne ispoštuje.

Ministarstvo saobraćaja KS, 28.9.2021.

Što se tiče sedam autobuskih linija na kojima su uočene poteškoće u saobraćanju, Lejla Imamović, v.d. izvršnog direktora za autobuski i minibuski saobraćaj KJKP Gras, za Istinomjer je potvrdila da je autobuski saobraćaj uspostavljen u punom kapacitetu.

Na sedam linija, na kojima je bilo otežano odvijanje saobraćaja, (Ilidža – Drozgometva, Ilidža – Otes, Otoka – Boljakov potok, Dobrinja – Ilidža, Tarčin – Budmolići, Stup – Rječica i Vogošća – Gora), od 27.09.2021. godine uspostavljeno je svakodnevno funkcionisanje saobraćaja.

Lejla Imamović, 28.9.2021.

Istinomjer je kontaktirao i kompaniju Centrotrans iz koje nam je glasnogovornica ovog preduzeća Aida Prolaz objasnila da su oni uspostavili autobuski saobraćaj na 11 privremeno odobrenih autobuskih linija u KS, što je odobrila Vlada KS u svom zaključku po prijedlogu Ministarstva saobraćaja ovog kantona.

Na navedenim linijama vrijede sve mjesečne karte izdate od strane prijevoznika KJKP Gras i Centrotrans. Održavanje linija odvija se prema odobrenom redu vožnje bez zastoja ili odstupanja od planiranog. Centrotrans na svim registrovanim i odobrenim linijama u KS saobraća prema utvrđenom redu vožnje i na zadovoljstvo putnika koji koriste usluge javnog prijevoza.

Aida Prolaz, 28.9.2021.

S obzirom na to da je uspostavljen autobuski saobraćaj na 11 linija u KS koje ranije nisu bile u funkciji, a da je 25.9.2021. uspostavljen i autobuski saobraćaj na sedam linija koje su funkcionisale sa problemima, Istinomjer će obećanje ministra Štete, da se od 23. septembra u funkciju vraća 18 autobuskih linija, ocijeniti kao ispunjeno sa zakašnjenjem.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!