Neistina

Mnoge evropske zemlje imaju izborni prag niži ili jednak kao BiH

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo (SDA) Faruk Kapidžić komentarisao je za Hayat TV 9. decembra rezultate Općih izbora u kontekstu brojnosti političkih partija koje su ušle u zakonodavne organe na svim nivoima vlasti, ustvrdivši da je izborni prag od 3% u BiH “antidemokratski”.

Screenshot: Hayat TV

Tako je Kapidžić konstatovao da je u svim “zapadnim” zemljama izborni prag viši od 3%:

Možda se može gledati kao demokratski, ali sistem gdje je izborni prag 3% i nije baš demokratski i zato na Zapadu nema tako niskih izbornih pragova da se ne bi ovo dešavalo, jer ovo je, na neki način, antidemokratija.

Faruk Kapidžić, 9.12.2022.

Izborni prag ili cenzus je prepreka koju izborni akteri moraju preći da bi učestvovali u raspodjeli mandata, a u Bosni i Hercegovini, u skladu s Izbornim zakonom, iznosi 3%. Izborni prag se obično primjenjuje u zemljama s proporcionalnim izbornim sistemom, kakav je u BiH.

Izborni prag postoji u većini evropskih država, uključujući i članice Evropske unije, te je u mnogima isti ili niži od onog u BiH, suprotno tvrdnji Faruka Kapidžića.

Naime, prema podacima Vijeća Evrope, Portugal, Švicarska, Finska, Luksemburg i Sjeverna Makedonija uopće nemaju zakonom definisan izborni prag.

U Nizozemskoj izborni prag iznosi svega 0,67%, u Albaniji 1%, a u Danskoj 2%.

Evropske zemlje s istim izbornim pragom od 3% za političke subjekte kao u BiH jesu Crna Gora, Grčka, Španija i Italija, uz razliku da je u Italiji prag za koalicije 10%.

Shodno navedenom, tvrdnju Faruka Kapidžića da “na Zapadu nema tako niskih izbornih pragova” kao u BiH Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!