Neistina

Miro Lazović: "Ukidanje Republike BiH" i njen "ostanak u životu"

Miro Lazović

“Republika BiH ukinuta je Dejtonskim mirovnim sporazumom, ali sve dok se njeni branioci i patrioti definitivno ne sklone sa političke i druge scene, ona ostaje da živi”, izjavio je Miro Lazović, dopredsjednik SDU BiH.

(ONASA, 27. 11. 2011.)

Komentar:

S obzirom da će ovo biti ko-zna-koji put da smo prisiljeni citirati Ustav BiH, ne možemo a da se ne zapitamo da li ijedan naš političar uopšte zna sadržaj tog vrhovnog dokuemnta države?

Za početak, kako bi Lazoviću crno na bijelo dokazali neke stvari, počinjemo sa, pogađate, Ustavom, čiji Član I stav 1. (Kontinuitet) kaže: “Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim organizacijama.”

Dakle, RBiH nije “ukinuta”, niti “ostaje da živi” – ona je zemlja koju je naslijedila BiH. Dakle, RBiH postoji, sa međunarodno-pravnim subjektivitetom, ali se, umjesto Republika, sada zove “država”. Lazović je, tehnički posmatrano, izgovorio dvije neistine u jednoj izjavi.
Ne možemo a da ne spomenemo i “patriote” i “branioce”, riječi koje su postale sastavni dio rječnika skoro pa svih političara, a posebno kada nam žele saopštiti nešto dramatično.
Time se služe i vlast i opozicija, a borci najbolje znaju kako im je.

Pitajte Istinomjer!