Najave

KS: Od septembra počinje stipendiranje vrhunskih sportista?

Sredinom jula 2020. godine Ministarstvo kulture i sporta KS obavijestilo je javnost da je usvojen Pravilnik o kategorizaciji sportista prema ostvarenim rezultatima kojim “se sportisti sa stalnim prebivalištem na teritoriji KS razvrstavaju prema ostvarenim sportskim rezultatima i, u zavisnosti od kategorije, stiču pravo na određene naknade”.

Nažalost, ovo pitanje do sada nije bilo sistemski regulisano, zbog čega naši najuspješniji sportisti nisu mogli računati na pomoć iz budžeta.. (…) Ono što je najbitnije jeste činjenica da smo konačno regulisali pitanje stipendiranja mladih vrhunskih sportista sa prostora našeg kantona. Prema odredbama pravilnika, svaki dobitnik medalje propisane pravilnikom, od kadeta do 18 godine, stiče pravo na stipendiju. Period stipendiranja iznosi 12 mjeseci, dok je će iznos same naknade za svaku godinu biti definisan odlukom ministra.

Kenan Alikadić, 16. juli 2020.

S tim u vezi, Vlada KS je u saopćenju povodom usvajanja pomenutog pravilnika istakla da od septembra u KS počinje stipendiranje vrhunskih sportista:

Stipendiranje prema novom pravilniku će početi u septembru, a novac za ove namjene je već obezbijeđen u budžetu KS.

Saopćenje, Vlada KS, 16. juli 2020.

Istinomjer će pratiti da li će stipendiranje mladih vrhunskih sportista u KS započeti u septembru 2020. godine kako je i najavljeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!