Ispunjeno

Kraj inicijativa o rezervnim sastavima entitetskih policija

Mjesec dana nakon odgovora koji je stigao iz Federacije BiH, ministar unutrašnjih poslova tog entiteta, Aljoša Čampara je izjavio da je Federacija BiH spremna odustati od uvođenja rezervnog sastava policije ukoliko to isto učini i Republika Srpska.

Nacrt izmjena i dopuna Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS kojim se predviđalo uspostavljanje rezervnog sastava policije ovog entiteta usvojen je od strane Narodne skupštine RS polovinom aprila tekuće godine.

Reagujući na ovakav razvoj događaja, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP) je 09.06.2019. godine izdalo saopštenje u kojem je pored ostalog najavljena i uspostava rezervnog sastava policije Federacije BiH:

Kao direktan odgovor na uvođenje rezervnog sastava u RS, sačinjen je prednacrt Zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima podrazumijevaju uspostavu rezervnog sastava policije u visini do 50% od ukupnog broja policijskih službenika u sastavu Federalne uprave policije. Navedeni prednacrt Zakona upućen je u zakonsku proceduru donošenja…

Saopštenje FMUP-a, 09.05.2019.

Međutim, mjesec dana kasnije, ministar Čampara je izjavio da je resorno ministarstvo spremno odustati od uvođenja rezervnog sastava policije ukoliko to isto učini i Republika Srpska:

Pitanje je šta će se desiti sa zakonom o uspostavi rezervnog sastava policije u RS-u, jer će to odmah imati implikacije na FBiH. Ukoliko RS odustane od daljnje procedure donošenja ovog zakona, i mi smo spremni odmah povući svoj zakon.

Aljoša Čampara, 10.06.2019.

Kao što je javnosti već poznato, u prvom nastavku 5. redovne sjednice Narodne Skupštine RS usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima uz prethodno brisanje članova koji su se odnosili na uspostavljanje rezervnog sastava policije RS-a.

Narednog dana ministar Čampara je saopštio kako je Vladi FBiH dostavio obavijest o povlačenju incijative za dopune zakona kojim je predviđeno uvođenje rezervnog sastava policije u FBiH.

Aktom broj 01-03-02-2-39/19 od 14. juna 2019. godine dostavili smo vam Prednacrt zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine radi uvrštavanja na dnevni red sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, obavještavamo vas da ovim putem povlačimo dostavljeni Prednacrt zakona iz daljnje procedure.

Aljoša Čampara, 26.06.2019.

Istinomjer obećanju ministra unutrašnjih poslova u Vladi FBiH, Aljoši Čampari u vezi uslovnog povlačenja Prednacrta zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH daje ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!