Analize

Koje aktivnosti je MUP KS-a poduzeo u prvih 30 dana mandata

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) Admir Katica se, putem vlastitih Facebook i Twitter naloga, osvrnuo na postignute rezultate tokom prvih 30 dana mandata, nakon preuzimanja ove funkcije od Ismira Juske 6. januara.

Foto: Klix

U Facebook objavi, Katica je spomenuo šest započetih projekata u pomenutom periodu:

Treba napomenuti da je ministar Katica uredio tekst navedenih objava na društvenim mrežama Facebook i Twitter nakon inicijalnog objavljivanja, te dodao napomenu da se radi o “započetim projektima”.

Istinomjer je analizirao svaku od projektnih aktivnosti koje je ministar Katica spomenuo u svojoj objavi, odnosno korake poduzete na realizaciji istih, ali i sredstva u budžetu Kantona Sarajevo izdvojena za njihovu implementaciju.

300 novih policijskih službenika

Katica je u nekoliko navrata isticao kako je zapošljavanje novih policijskih službenika jedan od prioriteta njegovog mandata:

Postoji odluka vlade da se primi 230 policijskih službenika, ali trudit ću se da osiguramo sredstva u budžetu za 300 policijskih službenika. Ove godine se može očekivati raspisivanje konkursa i upućivanje na policijsku akademiju, a vjerujem da ćemo tokom 2022. godine imati te službenike i na poslu.

Admir Katica, 18. 1. 2021.

Na jednom nivou sam već preduzeo korake, da se u budžetski zahtjev MUP-a KS uvrsti prijem 300 policijskih službenika i ta finansijska sredstva će biti obezbijeđena. S druge strane, potrebno je obezbijediti i potrebne pravne pretpostavke, donijeti pravne akte, poput Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta. I upravo na tome radim. Pred nama su prepreke, s obzirom da određeni zakoni, kao što je “korona zakon”, na neki način stopiraju taj proces, a potrebno je da taj proces dovršimo što prije.

Admir Katica, 3. 2. 2021.

Iako se u izjavi ministra Katice spominje da će sredstva u budžetu za zapošljavanje novih policijskih službenika biti osigurana, u stavkama budžeta KS-a za 2021. godinu, koji je usvojen 3. februara, ne navode se ona koja se tiče zapošljavanja novih službenika u policiji.

Također, treba napomenuti i izjavu bivšeg ministra unutrašnjih poslova KS-a Ismira Juske, koji je u oktobru prošle godine konstatovao kako su, nakon usvajanja predloženih izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima i o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, sve prepreke na upošljavanju 300 policijskih službenika otklonjene:

Ovo je sigurno jedna od najvažnijih aktivnosti i naših uspjeha u posljednjoj godini dana, jer dosta strateških procesa u MUP-u bilo je zakočeno zbog nedonošenja ovih Zakona. Sada slijedi objava Zakona u Službenom listu nakon čega ćemo krenuti proceduru raspisivanja konkursa i prijema 300 novih policijskih službenika

Ismir Jusko, 5. 10. 2020.

Ipak, nasuprot tvrdnji bivšeg ministra, konkurs za zapošljavanje novih policijskih službenika još uvijek nije objavljen, niti je poznat datum kada će biti.

Moderna policijska oprema/nabavka kamera za policijske službenike

U januarskim medijskim istupima, Katica je spomenuo i potrebu za modernizacijom policijske opreme:

Biće nam potrebna i temeljna oprema za policijske službenike, ali i neka savremena koja bi bila pogodna za prevenciju korupcije u MUP-u KS-a, ali i jačanja povjerenja građana u policijske službenike, rekao je Katica.

Admir Katica, 13. 1. 2021.

Naredne sedmice ću s ministrom sigurnosti BiH i načelnikom Općine Ilidža obići migrantski kamp u Blažuju, te utvrditi potrebne mjere za unapređenje sigurnosti. Inicirali smo jasnije definiranje ‘kućnog reda’ u okviru migrantskih kampova, pojačanu ulogu policijskih službenika, te nabavku potrebne materijalno-tehničke opreme za policiju, najavio je naredne aktivnosti ministar Katica.

Admir Katica, 26. 1. 2021.

Iz MUP-a KS-a se proteklih dana nisu oglašavali po pitanju implementacije navedene aktivnosti. Međutim, u ovogodišnjem budžetu KS-a, za stavku “Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) – Uprava policije” planirano je izdvajanje 3.980.000 KM.

Rješavanje migrantske krize u Kantonu Sarajevo

Katica se prethodnih dana u nekoliko navrata sastao sa ministrom sigurnosti BiH Selmom Cikotićem, te načelnikom Općine Ilidža Nerminom Muzurom. Plod ovih sastanaka jesu zaključci da, između ostalog, u migrantskom kampu u Blažuju neće biti novog prijema migranata:

Neće biti novog prijema migranata u migrantskom kampu u Blažuju, neće biti formirani novi migrantski kampovi u Kantonu Sarajevo, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će u narednom periodu ojačati saradnju sa Službom za poslove sa strancima u cilju adekvatnijeg tretiranja migranata na području našeg kantona. Ovo su zaključci s današnjeg sastanka ministra unutrašnjih poslova Admira Katice i ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Selme Cikotića, organiziranog u cilju iznalaženja adekvatnih rješenja po pitanju aktuelnih problema u vezi s migrantskom krizom.

MUP KS-a, 26. 1. 2021.

Nakon obilaska migrantskog kampa u Blažuju, dogovoreno je nekoliko prioritetnih koraka povodom uređenja ovog centra: Na sastanku je dogovoreno da će prioriteti u narednom periodu biti uređenje kampa, odnosno unapređenje, popravka i održavanje zaštitne ograde, takođe unapređenje javne rasvjete oko kampa, prilazni put, kao i postavljanje video nadozra u Migrantskom centru Blažuj, ali i u općini Ilidža radi bolje kontrole i obezbjeđenja većeg stepena sigurnosti građana Općine Ilidža. Na sastanku je dogovoreno da će već naredne sedmice biti izrađen detaljan plan djelovanja, kako bi se u što kraćem vremenu krenulo u realizaciju dogovorenih zaključaka.

Općina Ilidža, 5. 2. 2021.

Nova zgrada MUP-a KS-a

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar unutrašnjih poslova KS-a Admir Katica i policijski komesar Nusret Selimović su 27. januara održali sastanak sa predstavnicima Pravobranilaštva KS-a vezano za određivanje lokacije zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova KS-a. Katica je na sastanku istakao kako je lokacija u Kolodvorskoj ulici na Pofalićima označena kao najadekvatnija za buduću zgradu MUP-a KS-a:

Na ovom sastanku analizirana je data problematika i konstatovano kako postoje određene administrativne prepreke koje se odnose na predloženu lokaciju. Zajednički zaključak je kako ćemo raditi na tome da se te prepreke otklone.

Admir Katica, 27. 1. 2021.

Uspostavljanje helikopterske jedinice MUP-a KS-a

Kao jedinu aktivnost u proteklih 30 dana povodom realizacije projektne stavke uspostavljanja helikopterske jedinice, iz MUP-a KS-a navode sastanak ministra Katice i stručnog konsultanta Omera Kulića, koji predvodi Radnu grupu po ovom pitanju:

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica održao je danas sastanak sa stručnim konsultantom, inžinjerom vazduhoplovstva i instruktorom letenja Omerom Kulićem, koji će nastaviti predvoditi Radnu grupu zaduženu za realizaciju projekta uspostave helikopterske jedinice MUP-a Kantona Sarajevo. Na sastanku su dogovorene aktivnosti koje je potrebno realizovati po ovom pitanju kao i da će najprije biti izvršena obuka pilota koji će upravljati višenamjenskom letjelicom čija nabavka je planirana u narednom periodu.

MUP KS, 1. 2. 2021.

Uspostavljanje helikopterske jedinice jeste jedna od stavki u budžetu KS-a za 2021. godinu, a za realizaciju ovog projekta naveden je iznos od 100.000 KM.

Iz dostupnih podataka je evidentno da je ministar unutrašnjih poslova KS-a u proteklom periodu zaista govorio o važnosti projektnih aktivnosti pomenutih u Facebook objavi. Dok su na realizaciji pojedinih, poput rješavanja migrantske krize i odabira nove zgrade MUP-a KS-a, vršene određene aktivnosti, konkretniji koraci ka implementaciji projekta zapošljavanja novih policijskih službenika nisu preduzeti. Istinomjer će nastaviti pratiti sve eventualne aktivnosti kako u kontekstu obećanja i izjava ministra Katice, tako i ostalih vršioca javnih funkcija u BiH.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!