Istina

Klub bošnjačkog naroda se najčešće pozivao na vitalni nacionalni interes u Domu naroda

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović bio je gost emisije “Intervju tjedna”, emitovane na OBN-u 27. aprila 2022. godine. Među brojnim temama, Čović je komentarisao i sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH), održanu istog dana.

Screenshot: OBN

Na 10. hitnoj sjednici Doma naroda PSBiH Klub bošnjačkog naroda proglasio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, sa prijedlogom usvajanja po hitnom postupku štetnim po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. U kontekstu ovog poteza, Čović je ustvrdio da je upravo Klub bošnjačkog naroda najčešće koristio mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa:

Ovo je danas, od 16 povlačenja procedure vitalnog nacionalnog interesa, 14 od strane Kluba Bošnjaka na razini BiH. Toliko o vitalnom nacionalnom interesu, tom institutu i kako se koristi ili zloupotrebljava i tako dalje.

Dragan Čović, 27.4.2022.

U obrazloženju odluke o proglašenju Prijedloga izmjena Izbornog zakona Kluba hrvatskog naroda štetnim po vitalni nacionalni interes, pet delegata iz Kluba bošnjačkog naroda naveli su, između ostalog, da “niti jedan član ovog prijedloga ne osigurava uklanjanje postojeće diskriminacije” te da “ne osigurava provođenje preporuka OSCE/ODIHR-a, što je obaveza sadržana u ključnom prioritetu 1. Evropske komisije: Osigurati da se izbori provode u skladu sa evropskim standardima tako što će se provesti relevantne preporuke OSCE/ODIHR-a i Venecijanske komisije koje se odnose na integritet izbornog procesa”.

Kako je propisano Poslovnikom Doma naroda PSBiH, ukoliko većina bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata/kinja stavi primjedbu na pozivanje na zaštitu vital­nog in­te­resa, predsjedavajući Doma naroda dužan je odmah sazvati zajedničku komisiju, koja se sastoji od tri delegata/kinje, od kojih je svaki/a izabran/a između bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata/kinja, s ciljem razrješenja tog pitanja. Ako to komisija ne uspije u roku od pet dana, predmet se upućuje Ustavnom sudu BiH, koji će po hitnom postupku preispitati proceduralnu ispravnost slučaja.

Delegati/kinje u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH pozvali/e su se na vitalni nacionalni interes u ukupno 16 slučajeva, u rasponu od 2003. do 2022. godine.

Kako je Dragan Čović i ustvrdio, 14 puta je pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo Klub delegata bošnjačkog naroda. Između ostalog, ovaj mehanizam upotrijebljen je 13.11.2003. godine na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u Bosni i Hercegovini, u junu 2012. godine na Odluku o potvrdi Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o smjeni ministara sigurnosti, odbrane i zamjenika ministra finansija i trezora BiH, kao i 28. aprila 2017. godine, kada je ponovo kao štetan protumačen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Klub hrvatskog naroda se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pozvao u dva navrata, i to na Prijedlog okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini 2004. godine te na Prijedlog zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine 2005. godine.

Arhiva svih slučajeva kada su se delegati/kinje u Domu naroda PSBiH pozivali/e na vitalni nacionalni interes, kao i odluka Ustavnog suda BiH koje su potom uslijedile, dostupna je na web stranici Parlamentarne skupštine BiH.

Budući da je od ukupno 16 slučajeva kada je korišten mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Domu naroda PSBiH 14 puta ovu mogućnost koristio Klub delegata bošnjačkog naroda, Istinomjer tvrdnju Dragana Čovića ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!