Inicijativa za ukidanje ingerencija kantonima nije došla do Parlamenta FBiH

Istinomjer je već pisao o dosljednosti Jasmina Imamovića, gradonačelnika Tuzle, kada je u pitanju zalaganje za ukidanje ingerencija kantonima, a što bi značilo smanjenje prekobrojne i neodržive administracije. Aner Žuljević, zastupnik SDP-a u Domu naroda PFBiH, obećao je u martu ove godine da će SDP ovu inicijativu “dovesti” do Parlamenta FBiH i glasanja. Međutim, to se nije desilo.

Imamovićeva inicijativa predlaže izmjene u domenu nadležnosti kantona, odnosno preraspodjelu dosadašnjih nadležnosti na entitetske i lokalne nivoe vlasti. Time bi se reducirao i broj kantonalnih ministarstava, a sve zajedno bi rezultiralo značajnim uštedama i rasterečenjem budžeta. Očitujući se o ovom pitanju, i o tome da li je SDP kao stranka spremna da se odrekne značajnog broja radnih mjesta u javnom sektoru, ukoliko inicijativa bude prihvaćena i implementirana, Žuljević je u martu za Oslobođenje rekao sljedeće:

SDP će proces dovesti do kraja, na način da se glasa u Parlamentu FBiH, pa ćemo vidjeti ko želi, a ko ne želi bolje škole, bolnice, vrtiće, veća socijalna prava i na koncu bolji život.

SDP ovakav koncept uređenja predlaže godinama, ali je čini se, tek sad došlo do sazrijevanja unutar društva, koje postaje svjesno da u tom procesu niko ne gubi osim armije zastupnika, ministara, savjetnika i ostalih stranačkih parazita kojima su godinama izmišljana radna mjesta u raznim institucijama.”

Aner Žuljević, 25.03.2017.

Jasmin Imamović je pred kraj godine predstavio i plan racionalizacije Federacije BiH koji između ostalog podrazumijeva ukidanje sudske, izvršne i zakonodavne vlasti u kantonima. Kako stvari stoje, inicijativa za racionalizaciju i smanjenje troškova je i dalje na čekanju.

Moja inicijativa se svodi na četiri tačke. Prva je zadržati kantone kao ustavnu kategoriju i teritoriju. Druga je ukinuti izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast u kantonima i skoro sve nadležnosti podijeliti između federalne i lokalne razine”

Jasmin Imamović, 18.11.2017.

Treća tačka Imamovićevog prijedloga predviđa zamjenu 35 vanbudžetskih fondova sa pet fondova u kojima bi Ustavom bila zagarantirana nacionalna i kantonalna zastupljenost u upravljačkim strukturama, dok se u četvrtoj tačci predlaže proširenje Vlade Federacije BiH za još deset ministarstava, za svaki kanton po jedno.

Ti ministri sjedili bi u svojim kantonima i sudjelovali na sjednicama Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru. Dakle, s deset federalnih ministara zamijenili bi postojećih 140 kantonalnih.

Jasmin Imamović, 18.11.2017.

Podsjećanja radi, jedan od programskih ciljeva SDP BiH je i “smanjiti birokratiju na svim nivoima i rigorozno kontrolirati kvalitet javnih usluga“.

Od Žuljevićeve najave da će SDP pomenutu inicijativu dovesti do federalnog Parlamenta prošlo je 9 mjeseci, održano je 18 sjednica Predstavničkog doma PFBiH, a Dom naroda PFBiH zasjedao je osam puta. Inicijativa se nije našla na dnevnom redu nijedne od održanih.

Za 28. decembar zakazano je posljednje ovogodišnje zasjedanje Parlamenta FBiH, a time propuštena i posljednja prilika da se u ovoj godini dostavi u parlamentarnu proceduru Inicijativa za smanjenje ingerencija kantonima, zbog čega Aner Žuljević i SDP od Istinomjera dobijaju ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

U toku radovi na betonskoj konstrukciji sportsko-rekreacionog centra sa bazenima na Dobrinji

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić još je na novogodišnjoj konfernciji za medije održanoj 30.12.2015....

Ubrzane dokvalifikacije za osobe koje se bave starim zanatima i obrtima

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na sjednici održanoj 18. jula 2019. godine usvojila inicijativu za uvođenje skraćenog programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje stručnih zvanja iz popisa...Registracija firmi u RS biće moguća elektronskim putem

Sredinom prošle godine iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske najavljeno je da će tokom 2019. godine biti poduzet niz aktivnosti kako bi se pojednostavila...