Neispunjeno
Neispunjeno

Inicijativa za ukidanje ingerencija kantonima nije došla do Parlamenta FBiH

Istinomjer je već pisao o dosljednosti Jasmina Imamovića, gradonačelnika Tuzle, kada je u pitanju zalaganje za ukidanje ingerencija kantonima, a što bi značilo smanjenje prekobrojne i neodržive administracije. Aner Žuljević, zastupnik SDP-a u Domu naroda PFBiH, obećao je u martu ove godine da će SDP ovu inicijativu “dovesti” do Parlamenta FBiH i glasanja. Međutim, to se nije desilo.

Imamovićeva inicijativa predlaže izmjene u domenu nadležnosti kantona, odnosno preraspodjelu dosadašnjih nadležnosti na entitetske i lokalne nivoe vlasti. Time bi se reducirao i broj kantonalnih ministarstava, a sve zajedno bi rezultiralo značajnim uštedama i rasterečenjem budžeta. Očitujući se o ovom pitanju, i o tome da li je SDP kao stranka spremna da se odrekne značajnog broja radnih mjesta u javnom sektoru, ukoliko inicijativa bude prihvaćena i implementirana, Žuljević je u martu za Oslobođenje rekao sljedeće:

SDP će proces dovesti do kraja, na način da se glasa u Parlamentu FBiH, pa ćemo vidjeti ko želi, a ko ne želi bolje škole, bolnice, vrtiće, veća socijalna prava i na koncu bolji život.

SDP ovakav koncept uređenja predlaže godinama, ali je čini se, tek sad došlo do sazrijevanja unutar društva, koje postaje svjesno da u tom procesu niko ne gubi osim armije zastupnika, ministara, savjetnika i ostalih stranačkih parazita kojima su godinama izmišljana radna mjesta u raznim institucijama.”

Aner Žuljević, 25.03.2017.

Jasmin Imamović je pred kraj godine predstavio i plan racionalizacije Federacije BiH koji između ostalog podrazumijeva ukidanje sudske, izvršne i zakonodavne vlasti u kantonima. Kako stvari stoje, inicijativa za racionalizaciju i smanjenje troškova je i dalje na čekanju.

Moja inicijativa se svodi na četiri tačke. Prva je zadržati kantone kao ustavnu kategoriju i teritoriju. Druga je ukinuti izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast u kantonima i skoro sve nadležnosti podijeliti između federalne i lokalne razine”

Jasmin Imamović, 18.11.2017.

Treća tačka Imamovićevog prijedloga predviđa zamjenu 35 vanbudžetskih fondova sa pet fondova u kojima bi Ustavom bila zagarantirana nacionalna i kantonalna zastupljenost u upravljačkim strukturama, dok se u četvrtoj tačci predlaže proširenje Vlade Federacije BiH za još deset ministarstava, za svaki kanton po jedno.

Ti ministri sjedili bi u svojim kantonima i sudjelovali na sjednicama Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru. Dakle, s deset federalnih ministara zamijenili bi postojećih 140 kantonalnih.

Jasmin Imamović, 18.11.2017.

Podsjećanja radi, jedan od programskih ciljeva SDP BiH je i “smanjiti birokratiju na svim nivoima i rigorozno kontrolirati kvalitet javnih usluga“.

Od Žuljevićeve najave da će SDP pomenutu inicijativu dovesti do federalnog Parlamenta prošlo je 9 mjeseci, održano je 18 sjednica Predstavničkog doma PFBiH, a Dom naroda PFBiH zasjedao je osam puta. Inicijativa se nije našla na dnevnom redu nijedne od održanih.

Za 28. decembar zakazano je posljednje ovogodišnje zasjedanje Parlamenta FBiH, a time propuštena i posljednja prilika da se u ovoj godini dostavi u parlamentarnu proceduru Inicijativa za smanjenje ingerencija kantonima, zbog čega Aner Žuljević i SDP od Istinomjera dobijaju ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!