Dosljedno

Imamovićevi prijedlozi za smanjenje administracije u FBiH

Da Bosna i Hercegovina ima vrlo komplikovanu strukturu i glomaznu administraciju vjerovatno je poznato svakom građaninu/ki naše države. Stoga ne čudi ni to da se svako malo pojavi neko rješenje za smanjenje administracije, pogotovo kada je u pitanju Federacija BiH, koja zbog kantona ima značajno složeniju strukturu od Republike Srpske.

U cijeloj priči oko tzv. federalizacije BiH, ili stvaranju trećeg, hrvatskog entiteta, jedan prijedlog za reorganizaciju Federacije prolazi prilično nezapaženo. To je prijedlog gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, kojim se predlaže ukidanje zakonodavnih, izvršnih i sudskih ingerencija kantonima, uz ostavljanje kantona kao ustavne kategorije, s tim da bi svaki kanton imao po jednog ministra u Vladi Federacije. Dosadašnje nadležnosti kantona, bi se prema Imamoviću raspodijelile između entitetskog i lokalnog nivoa vlasti.

Radi se o promjeni paradigme, kantoni bi ostali kao ustavna kategorija i teritorija, svaki kanton bi imao minimalno jednog ministra u Vladi Federacije, to je regionalni ministar. Da Vlada umjesto 16 ima 30, pa čak i 40 ministara, jer je to mnogo manje od 145 ministara. Da ima jednog premijera, da ima, možda, 80 pomoćnika ministara, a ne 300 kao danas.

Jasmin Imamović, 07.02.2017.

Imamović je svoju inicijativu, za koju kaže da bi udvostručila budžete FBiH, gradova, ali i vanbudžetskih fondova sažeo u sljedeće 4 tačke:

  1. Zadržati kantone kao ustavnu kategoriju i kao teritorije. Time bi se izbjegle rasprave o granicama, teritorijama i sl.
  2. Ukinuti zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast u kantonima i skoro sve dosadašnje nadležnosti kantona rasporediti između federalnog i lokalnog nivoa vlasti. Sudska vlast, policija, visoko obrazovanje itd. išli bi na nivo Federacije, osnovno obrazovanje, odgovarajuće inspekcije i sl. na nivo općine itd.
  3. Trideset i pet vanbudžetskih fondova treba svesti na pet federalnih vanbudžetskih fondova i umjesto 35 upravnih odbora, prema tome, imati pet upravnih odbora, u kojima bi Ustavom bila zagarantovana ravnopravna nacionalna i regionalna zastupljenost svih članova upravljačke strukture tih fondova. Dakle, svaki od 10 kantona morao bi imate svoje predstavnike i sjedišta svih fondova bila bi raspoređena u različite gradove FBiH.
  4. Vladu FBiH treba proširiti za najmanje deset ministara za svaki od deset kantona, kao i za onoliki broj ministara koji je potreban da bi se obezbijedila ustavna i zakonska garancija ravnopravne nacionalne i regionalne zastupljenosti unutar vlade.

No, ono što je još manje poznato javnosti je da Imamović na ovakvom uređenju Federacije BiH, insistira već duži niz godina. Još prije skoro sedam godina, dok je boravio u posjeti tadašnjem načelniku Bihaća Hamdiji Lipovači, Imamović je zastupao isti stav:

Smatram da se gradovi, centri kantona moraju uvezivati i jačati. Moramo jačati našu državu, a to možemo realizirati ako se zajedno s građanima usaglasimo da kantone koji su parazitske tvorevine, treba ukinuti. Zašto da mi FBiH dozvoljavamo da uzima 91% od PDV-a, a lokalne zajednice tek 8%? Onaj ko troši više, više treba i da da narodu. Kod nas je obratno.

Jasmin Imamović, 07.07.2010.

Slične izjave je davao i par mjeseci prije posjete Bihaću.

Pa dajte da onda ukinemo tih 10 kantona, pa će nam biti kao državi daleko lakše. Samo u Federaciji imamo 11 premijera, imamo negdje oko 150 ministara, imamo oko 500 pomoćnika ministara i skoro 500 poslanika. (..) To je potpuno nemoguće, nema šanse da 2 miliona ljudi normalno živi i da ne bude u stanju socijalne i ekonomske krize.

Jasmin Imamović, 16.06.2010.

O izvedivosti ustavnih promjena koje predlaže Imamović bi se svakako dalo raspravljati, budući da se Parlament Federacije BiH ne može usaglasiti ni oko mnogih, manje osjetljivih stvari, ali u svakom slučaju, Imamović od Istinomjera dobija ocjenu dosljedno za svoje stavove oko administrativnog ustroja Federacije.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!