Neistina

I Mehmedović tvrdi da u Domu naroda PS BiH “tri ili četiri delegata mogu djelovati isto”

Još jedan u nizu visoko pozicioniranih funkcionera SDA, komentarišući odnos snaga u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH ustvrdio je da “uopšte nije bitno da li je u Klubu Srba tri ili četiri delegata” iz reda jedne političke partije.

Ovoga puta bio je to delegat SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Šemsudin Mehmedović izjavivši da tri ili četiri delegata mogu djelovati isto:

Tri ili četiri mogu djelovati isto. Nevažno je, isto mogu blokirati. Ono što mogu da kažem, postoji dio krivice i SDA. Jedanput se mora postaviti crvena linija. Ne može se sarađivati sa onima koji baštine politike koje su činile nasilja.

Šemsudin Mehmedović, 13.03.2019.

Istinomjer stoga još jednom podsjeća na član IV Ustava BiH koji, govoreći o načinu donošenja odluka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pored ostalog kaže:

Sve odluke u oba doma donose se većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju. Delegati i članovi će ulagati najveće napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta. Ukoliko većina ne uključuje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta, predsjedavajući i njegovi zamjenici će, radeći kao komisija, nastojati da u roku od tri dana od glasanja postignu saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke će se donijeti većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta.

Ustav BiH

Isto propisuje i član 75. (Donošenje odluka) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, u kojem se navodi da se “odluke donose većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju, pod uslovom da glasovi „protiv“ ne sadrže dvije trećine ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta.”

Kada je djelovanje tri delegata u pitanju, sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH se ne može održati ukoliko se na njoj ne pojave tri delegata iz reda jednog od konstitutivnih naroda, o čemu govori član 63. Poslovnika (Kvorum) u kojem stoji da “kvorum čini devet delegata, uz uslov da su prisutna najmanje tri bošnjačka, tri hrvatska i tri srpska delegata.”

Međutim, kada kvorum za rad postoji, četiri delegata od ukupno pet koji dolaze iz RS čine više od dvije trećine delegata iz tog entiteta, te ukoliko sva četvorica glasaju “protiv” bilo kojeg prijedloga koji se nađe pred zastupnicima u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, u skladu sa Ustavom BiH i Poslovnikom tog tijela, takav eventualni prijedlog neće moći biti usvojen.

Sa druge strane, to nije slučaj ukoliko se “protiv” izjasni tri delegata koji dolaze iz Republike Srpske, jer oni već ne predstavljaju dvije trećine od ukupnog broja delegata iz tog entiteta.

Obzirom da je iz Ustava BiH i Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH jasno da postoji velika razlika između mogućnosti djelovanja i, kako Šemsudin Mehmedović kaže, blokiranja rada Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u slučajevima kada određena stranka ima tri ili četiri delegata u okviru jednog od klubova naroda, Istinomjer njegovu tvrdnju ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!