Dodik još jednom ustvrdio da je Vijeće ministara BiH pomoćni organ Predsjedništva BiH

Nakon što je otkazana vanredna sjednica Predsjedništva BiH na kojoj je trebalo biti raspravljano o imenovanju mandatara za novi sastav Vijeća ministara BiH, član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik još jednom je iznio svoje viđenje ustavno-pravnog odnosa između ova dva organa izvršne vlasti Bosne i Hercegovine.

 

Tako je pored ostalog Dodik ustvrdio:

Neko je htio da napravi vladu BiH, iako u Ustavu piše da je Savjet ministara pomoćni organ Predsjedništva BiH.

Milorad Dodik, 21.08.2019.

Podsjećamo, ovo nije prvi puta da Dodik iznosi tvrdnju da je, u skladu sa Ustavom BiH, Vijeće ministara BiH “pomoćni organ Predsjedništva BiH”, te je Istinomjer i ranije imao priliku da se na takve Dodikove izjave i osvrne. 

Obzirom da Dodik u kontinuitetu nastavlja sa pomenutom tvrdnjom, i ovom prilikom naglašavamo da Ustav BiH propisuje postojanje dva organa izvršne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, a to su Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH, te jasno definiše njihova ovlaštenja i međusobni odnos.

Tako, nijedna odredba u Ustavu BiH ne pominje Vijeće ministara BiH u svojstvu “pomoćnog tijela”, kako Predsjedništvu BiH, tako ni nekom drugom organu, niti u Ustavu BiH takav termin postoji u bilo kom kontekstu. 

Zakon o Vijeću ministara BiH kojim je detaljno razrađena ustavna odredba koja se odnosi na Vijeće ministara BiH kao organ izvršne vlasti također je jasan.

Naime, član 2. Zakona o Vijeću ministara BiH, koji je donesen na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine jasno definiše da je:

Vijeće ministara BiH organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije, u skladu sa Ustavom BiH, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine.

 Zakon o Vijeću ministara BiH

Ovim Istinomjer tvrdnju Milorada Dodika da je Vijeće ministara BiH pomoćni organ Predsjedništva BiH ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

U junu 2019. godine, odlukom Gradskog vijeća (GV) Grada Sarajeva kojom je omogućeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa...

Koliko je SDA imala zastupnica u Skupštini USK od 1996. godine do danas

U svom nedavnom istupu u javnosti, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDA, Šemsudin Dedić pored ostalog je govorio o, kako je rekao, pomacima koje je SDA...

Povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog obrazovanja u KS

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nedavno je saopćeno da je pokrenuta procedura “da se udvostruči broj sati obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak...