Do kraja godine biće unaprijeđen monitoring kvaliteta zraka u KS

Iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo saopćeno je početkom aprila da je u ovoj godini planirana nabavka nove opreme “radi poboljšanja monitoringa kvaliteta zraka”.

Na ovaj način će se, kako je istaknuto, dobiti podaci i o stanju kvaliteta zraka na prostorima na kojima do sada nije bilo mjerenja.

U ovoj godini planirana je nabavka nove opreme radi poboljšanja monitoringa kvaliteta zraka. Između ostalog, planirana je nabavka analizatora za mjerenje azotnih oksida na novopostavljenoj mjernoj stanici na krovu Doma zdravlja ¨Ilidža¨ kao i analizatora za praćenje koncentracije vodik sulfida, koji je prisutan na području ove opštine, a do sada nije bilo uslova za njegovo praćenje. Time bi se stekli preduslovi za oslobađanje mobilne stanice sa ovog lokaliteta, koja bi uz predviđene dodatne analizatore (mirisa, merkaptana), bila na raspolaganju za mjerenja na lokalitetima Vogošće, Smiljevića i Butila.

Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Saopćenje, 03.04.2019.

Kako bismo provjerili da li su pokrenute procedure za nabavku opreme Istinomjer je kontaktirao resorno ministarstvo te smo dobili sljedeći odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je 27.05. 2019. godine, shodno Zaključku Vlade Kantona, uputilo zahtjev Ministarstvu finansija Kantona za obezbjeđivanje kreditnih sredstava za ovu svrhu, budući da je ovaj vid finansiranja predviđen u Budžetu za 2019 godinu. Ministarstvo finansija nije još okončalo proceduru zaduživanja. Čim se završi ovaj postupak, a što bi prema najavi trebalo uslijediti veoma brzo, objaviće se tender za nabavku opreme.

Zijada Krvavac, pomoćnica ministra za zaštitu okoliša, 09.09.2019.

Podsjećamo, u Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022 navedeno je, između ostalog, “provođenje radikalnih mjera s ciljem podizanja kvalitete životne sredine, smanjenja onečišćenja zraka i spriječavanja drugih ekoloških rizika” kao i to da se neće “štedjeti kada su u pitanju voda, zrak i prijevoz” niti “prihvatiti zagađenost zraka i nijemo čekati da vjetar otpuše otrov iz naše kotline”.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS za dosadašnje aktivnosti, kada je upitanju nabavka nove opreme “radi poboljšanja monitoringa kvaliteta zraka”, od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome.

Istinomjer će i dalje pratiti do li će do kraja ove godine biti izvršena nabavka oprema i uspostavljen monitoring kvaliteta zraka na područjima gdje do sada nije bilo uslova za praćenje.

(Istinomjer.ba)

15 raseljenih i izbjeglih porodica u Bileći dobilo krov nad glavom

Početkom marta 2018. godine ozvaničen je početak realizacije projekta izgradnje stambene zgrade za 15 porodica...

Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...Jedinstvene “beskontaktne kartice” i “elektronski čitači” još uvijek nisu u primjeni

Vlada Kantona Sarajevo je 29. marta ove godine, na prijedlog Ministarstva saobraćaja, donijela zaključak kojim je obavezala KJKP Gras i Centrotrans - Eurolines da omoguće korisnicima prevoza...