Nedosljedno

Denis Bećirović „zaboravio“ zakonsku proceduru za smjenjivanje ministara

Govoreći o zakonskim propisima, Bećirović je pojasnio da po Zakonu o Vijeću ministara jedino predsjedavajući Vijeća ministara ima mogućnost da donese odluku o razrješenju ministra ili zamjenika ministra.
– Nakon toga Predstavnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH potvrđuju tu odluku. Prema Poslovniku Bevanda bi u narednih 30 dana trebao donijeti odluku. Od njegove brzine očitovanja zavisi kad će se ova tačka naći na dnevnom redu Predstavničkog doma – istakao je Bećirović.

(Avaz, 18.09.2013)

Na dnevom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazane za sutra u Sarajevu kao treća tačka bit će uvrštena inicijativa Kluba poslanika SNSD-a za potrebom rekonstrukcije Vijeća ministara BiH. To se odnosi na pitanje smjene ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića i zamjenika ministara iz SDS-a, kazao je danas nakon sjednice proširenog Kolegija predsjedavajući Predstavničkog doma državnog parlamenta Denis Bećirović.

”Ja sam govorio i kada je ova inicijativa upućena, 18. septembra, da postoji rok od 20, najkasnije od 30 dana do kada predsjedavajući Vijeća ministara BiH treba da se očituje o ovom pitanju. Taj rok je istekao. Prošlo je i pet dana od tog krajnjeg roka, do ovog trenutka ja kao predsjedavajući nisam dobio nikakav stav od Bevande po tom pitanju’‘, kazao je Bećirović.

(Fena, 23.10.2013)

Komentar:

U protekla dva dana, saga o inicijativi SNSD-a za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića, „zahuktala“ se i u Parlamentu i u Vijeću ministara. Na prekjučerašnjoj sjednici, Vijeće ministara glasalo je o poslaničkoj inicijativi SNSD-a, dok je na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ovo tijelo većinom glasova usvojilo inicijativu poslaničkog kluba SNSD-a.

Predsjednik Predstavničkog doma PS BiH Denis Bećirović dostavio je parlamentu „inicijativu za potrebom rekonstrukcije Vijeća ministara“ koju je pokrenuo SNSD, iako je prije samo mjesec dana izjavio da je za smjenu Šarovića neophodna odluka Vjekoslava Bevande, te da će od „brzine njegovog izjašnjavanja“ zavisiti kada će se ova tačka naći na dnevnom redu sjednica Predstavničkog doma PS BiH. No, sam predsjedavajući Vijeća ministara nije donio odluku o Šarovićevoj smjeni, te se takva odluka nije ni mogla naći na dnevnom redu jučerašnje sjednice Predstavničkog doma PS BiH. Umjesto toga, na dnevnom redu 55. sjednice PD PS BiH našla se, kako je rečeno, inicijativa SNSD-a koju je dostavio Bećirović. Predstavnički dom PS BiH je ovu inicijativu usvojio, no njen je zakonski status u najmanju ruku upitan.

„Istinomjer“ je već pisao o netačnoj tvrdnji Lazara Prodanovića da se Parlament može očitovati o smjeni pojedinačnih ministara samo na osnovu poslaničke inicijative. Denis Bećirović, predsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH je tada i sam potvrdio da odluka o smjeni ministara može biti pokrenuta samo od strane predsjedavajućeg Vijeća ministara, to jest, u ovom slučaju, od strane Vjekoslava Bevande. Bećirević je tada sasvim ispravno ustvrdio da Parlament može samo glasati o odluci premijera za smjenu ministra, ali nije bio u pravu kada je rekao da je Bevanda dužan očitovati se o inicijativi koju je pokrenuo poslanički klub SNSD-a u roku od trideset dana.

Krenimo redom.

Bećirović je govorio istinu kada je rekao da, prema Zakonu o Vijeću ministara, jedino predsjedavajući Vijeća ministara ima mogućnost da donese odluku o razrješenju ministra ili zamjenika ministra. Ova procedura jasno je propisana članom 15. navedenog zakona i evidentno ukazuje na to da poslanički klub SNSD-a nema zakonsku osnovu za pokretanje inicijative za smjenu samo jednog ministra u Vijeću ministara BiH.

Drugi dio Bećirovićeve izjave se, pak, ne odnosi na Zakon o Vijeću ministara, već na Poslovnik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koji propisuje proceduru za izglasavanje nepovjerenja Vijeću ministara na inicijativu zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH. Bećirović je, međutim, u svojoj izjavi iznio dvije neistine. Naime, prema članu 143. Poslovnika Predstavničkog doma PS BiH, poslanička inicijativa može biti pokrenuta samo za izglasavanje nepovjerenja ili potrebu rekonstrukcije Vijeća ministara kao takvog, a ne za smjenu pojedinačnih ministara. Poslovnik PD PS BiH propisuje da se inicijativa za izglasavanje nepovjerenja Vijeću ministara odmah dostavlja Vijeću ministara, koje ima pravo na nju odgovoriti i iznijeti svoj stav, nakon čega se otvara javna rasprava. Prijedlog se, zatim, mora staviti na dnevni red sjednice PD PS BiH najkasnije 30 dana nakon dostavljanja Vijeću ministara, bez obzira da li se Vijeće ministara o njemu izjasnilo. Nigdje u Poslovniku se ne navodi da je predsjedavajući Vijeća ministara dužan da se izjasni o ovakvoj poslaničkoj inicijativi, a samim tim ne propisuje ni rok za takvo izjašnjavanje, kako je to izjavio Denis Bećirović. Sa druge strane, Vijeće ministara se o prijedlogu mora izjasniti najkasnije 48 sati prije početka sjednice, što se u slučaju poslaničke inicijative SNSD-a nije dogodilo, budući da je sjednica Vijeća ministara održana u srijedu 23.10, a PD PS BiH je o ovom prijedlogu glasao već sutradan.

Ako bismo ocjenjivali samo istinitost izjava Denisa Bećirovića, za pogrešno i nepotpuno tumačenje zakonskih propisa mogli bismo mu dati ocjenu „poluistina“. No, ono što još više upada u oči je nedosljednost predsjednika PD PS BiH u odnosu na svoje ranije iznešene stavove, pa čak i tako „poluistinite“ sadržine, budući da je i bez Bevandinog izjašnjavanja ovu tačku uvrstio na dnevni red sjednice i tako uradio upravo suprotno od onoga što je izgovorio u svojoj prvoj izjavi.

Postupanje Denisa Bećirovića samo je jedan u nizu neshvatljivih poteza kojima smo u posljednjih mjesec dana svjedočili u Parlamentu BiH, a u vezi sa smjenom ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja cijelom Vijeću ministara, kako bi se smijenio samo jedan ministar i dvoje zamjenika/ca ministara, kao takvo ne postoji ni u jednom važećem zakonu ili propisu u Bosni i Hercegovini, te je potpuno nejasno po kom osnovu je takva inicijativa mogla dobiti „zeleno svjetlo“ i biti usvojena u Predstavničkom domu.

Da je SNSD-ova inicijativa isključivo produkt zadovoljavanja stranačkih interesa bilo je jasno već iz samih izjava SNSD-ovih kadrova, uključujući i predsjednika ove stranke. No, činjenica da je ovakva inicijativa uspješno prošla glasanje u parlamentu, ukazuje na to da se zabrinjavajuća praksa kršenja zakonskih propisa i vođenja državnih institucija u skladu sa stranačkim direktivama, koju SNSD sve intenzivnije ispoljava u svom djelovanju u Republici Srpskoj, očito prenosi i na institucije na državnom nivou i to uz podršku drugih stranaka koje učestvuju u radu Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!