Analize

Demografska slika BiH loša je na čitavoj njenoj teritoriji

Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković na svom Facebook profilu obratila se predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku povodom njegovih recentnih izjava u vezi sa obraćanjem Svena Alkalaja na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a. Tom prilikom se osvrnula i na lošu demografsku sliku Bosne i Hercegovine kroz statističke podatke iz Republike Srpske.

Turković se dotakla problematike prirodnog priraštaja (razlika između broja rođenih i umrlih u određenom vremenskom periodu) u BiH, navodeći podatke o smanjenju broja rođenih i povećanju broja umrlih u Republici Srpskoj.

Zar Vas saradnici ne obavještavaju o stopi prirodnog priraštaja, koja drastično pada, i uz masovne odlaske građana u druge zemlje, prijeti da u narednih 50 godina prepolovi broj stanovnika u Bosni i Hercegovini. To je posebno izraženo u bosanskohercegovačkom entitetu RS, gdje se u proteklih 25 godina broj živorođenih smanjio se za 25,3%, dok se u istom periodu ukupan broj umrlih povećao za čak 51,7%.

Bisera Turković, 9. 6. 2021.

U svom izlaganju na Facebooku, ministrica Turković je navela Republiku Srpsku kao entitet sa posebno izraženim problemom prirodnog priraštaja u posljednjih 25 godina. Tim povodom, Istinomjer je provjerio demografske podatke navedene u tvrdnji za oba bh. entiteta.

Prije analize podataka potrebno je navesti da zvanične statistike i za Republiku Srpsku i za Federaciju BiH obuhvataju period od 23 godine, odnosno od 1996. do 2019. godine. Posljednji statistički bilteni oba entiteta, kao i za državu Bosnu i Hercegovinu, izašli su krajem 2020. godine i obrađuju podatke iz 2019. godine.

Prema podacima koji su objavljeni u Statističkom godišnjaku RS 2020, broj rođene djece u RS-u 2019. godine iznosio je 9.274 i manji je za 22% nego što je bio 1996. godine, kada je u tom entitetu rođeno 11.939 djece.

Što se umrlih tiče, u odnosu na 1996. godinu, kada je preminulo 10.676 osoba, taj broj se povećao za 41% i u 2019. godini iznosi 15.081.

Iako je ministrica Turković kao poseban slučaj izdvojila statistike RS-a, uporedili smo stanje broja živorođenih i umrlih i za Federaciju BiH prema istim parametrima. Procentualno gledajući, u FBiH zabilježen je veći pad broja rođene djece nego u RS-u.

Naime, na osnovu podataka Agencije za statistiku FBIH, broj živorođene djece u ovom entitetu u 2019. godini iznosio je 18.019, što je za 47,5% manje nego je bio slučaj 1996. godina, kada je zabilježeno 34.331 rođene djece.

U Federaciji BiH je zabilježen i procentualno veći rast broja umrlih. U odnosu na 1996. godinu, broj umrlih u FBiH je za 54,9% veći u 2019. godini, odnosno, 1996. godine umrlo je 14.221 osoba, da bi 23 godine kasnije taj broj iznosio 22.024.

Grafikon 1: Procentualno kretanje broja rođenih i umrlih u odnosu na 1996. godinu

Što se prirodnog priraštaja tiče, Republika Srpska bilježi negativan trend od 2003. godine i od tada je ovaj entitet gubio, u prosjeku, 3.868 stanovnika godišnje. U Federaciji BiH, prvi put je bilo više umrlih nego rođenih 2013. godine i od tada, do 2019. godine, FBiH je u prosjeku gubila 1.847 stanovnika godišnje.


Grafikon 2

Kada pogledamo ove statistike na nivou Bosne i Hercegovine, prema Demografskom izvještaju za 2019. godinu Agencije za statistiku BiH, trend negativnog prirodnog priraštaja započeo je 2007. godine, sa izuzetkom 2008. godine, i nastavio se do danas. Samo u 2019. godini u BiH je umrlo 10.469 osoba više nego što je rođeno djece.

I dok negativni prirodni priraštaj jeste izraženiji u RS-u, stopa prirodnog priraštaja je u drastičnom padu i u Federaciji BiH, što se slikovito može očitati iz grafikona 2.

Iako se podaci koje je iznijela Bisera Turković u izvjesnoj mjeri ne podudaraju sa dostupnim podacima Republičkog zavoda za statistiku RS-a, ipak nisu ni daleko od istine.

Sa druge strane, izdvajanje bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine kao posebno problematičnog u tom kontekstu ne može dati potpunu sliku stvarnog stanja u zemlji, a koje je, na području čitave teritorije BiH, kao što smo imali priliku vidjeti, veoma loše.

Činjenica je da državne, ali i entitetske vlasti, nisu i ne čine dovoljno da se negativni trendovi pada broja stanovništva zaustave. Naprotiv, negativna politička atmosfera, blokade rada institucija, negativna retorika, te izostanak provođenja potrebnih reformi još više doprinose da problem pada broja stanovništva iz dana u dan postaje sve veći.

Na kraju, kada se svemu doda da i broj građana koji napušta BiH permanentno raste, ukoliko se u bliskoj budućnosti nešto drastično ne promijeni, BiH bi se, po pitanju gubljenja svog stanovništva, mogla naći na putu sa kojeg više neće biti povratka.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!