Neispunjeno

Cvijanović: Sistem odbrane od poplava samo na papiru

zeljka-cvijanovicGovoreći o razvojnom programu Srpske u ovoj godini, Cvijanovićeva je navela da će biti nastavljeni započeti projekti, kao što su izgradnja auto-puteva, sistema odbrane od poplava, komunalne infrastrukture u opštinama širom Republike, energetski projekti, a paralelno sa tim fokus će biti i na zajedničkom projektu Srpske i Srbije – “Podrinje”.

“Jedan od projekata od prvorazrednog značaja je i izgradnja kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsku, a određene aktivnosti treba provesti u ovoj godini. Podrška zapošljavanju biće ključna, a ona se mora očitovati kroz dobro osmišljene programe”, dodala je Cvijanovićeva.

(Srna, 05.03.2013.)

Komentar:

Još kada je imenovana mandatarkom Vlade RS-a, početkom marta 2013. godine, Željka Cvijanović je najavila nastavak brojnih započetih projekata, među kojima je pomenula i sistem odbrana od poplava. Koliko se na tom projektu radilo, građani i građanke ovog entiteta osjetili su na svojoj koži prije petnaest dana, kada su nezapamćene poplave počele gutati čitave gradove, potpuno nespremne da se odbrane, ili barem ublaže posljedice nastupajuće katastrofe.

Vlada RS je još 23. septembra 2011. godine usvojila Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po Projektu „Hitne mjere sanacije i rekonstrukcije objekata zaštite od poplava u Republici Srpskoj“, u iznosu do čak 55.000.000 eura. Iako je ova odluka usvojena krajem septembra 2011. godine, ugovor sa izvođačima radova potpisan je u Bijeljini tek dvije godine kasnije, da bi realizacija projekta započela nedavno, samo nekoliko dana prije poplava.

Prema akcionom planu ovog projekta, do kraja 2012. i 2013. godine trebao je biti učinjen niz koraka kao što su: Procjena postojećeg sistema za odbranu od poplava; izrada mape plavnog rizika, procjena vjerovatnoće budućih poplava, kao i niz drugih aktivnosti za uspostavljanje sistema zaštite od poplava. Planirane aktivnosti, međutim, nisu bile provedene u zadatom roku.

Sa druge strane, još u februaru ove godine iz Gradiške su stizala upozorenja da bi proljeće moglo biti kritično jer, ni nakon prošlogodišnjih poplava, nije urađeno ništa na izgradnji nasipa, kao i pitanje zašto još uvijek nije započeta realizacija ranije spomenutog projekta. Iz Civilne zaštite u ovom gradu su upozorili na loše stanje sistema za odbranu od poplava, a, kako su kazali, dodatni problem je predstavljala i činjenica da vodoprivredno preduzeće, koje je godinama imalo nadležnost održavanja objekata namijenjenih za odbranu od poplava i zaštitu od štetnog dejstva voda u ovom gradu, više ne vrši ove aktivnosti.

U naselju Vojkovići u Istočnom Sarajevu također je planirana rekonstrukcija korita rijeke Željeznice, ali, iako su trebali početi još prije pola godine, radovi ni do danas nisu započeti, niti je potpisan ugovor sa izvođačima.

Aktivnosti na realizaciji ostalih projekata koje je spomenula Cvijanović nisu tekle ništa bolje. Realizacija često spominjanog projekta Južni tok još uvijek nije započela, niti se uopšte zna da li će do nje i doći, a slična je situacija i sa projektom “Podrinje”. Iako je Vlada RS još 2012. godine prihvatila odluku o formiranju Odbora za upravljanje projektom Podrinje, o formiranju ovog odbora govorilo se i sredinom 2013. godine. O realizaciji projekta razgovarano je i na zajedničkoj sjednici Vlada Republike Srbije i RS-a koja je održana sredinom decembra prošle godine, a još uvijek se ne mogu naći vijesti da je ovaj Odbor zaista i formiran.

Neispunjavanje obećanja o energetskim projektima, iako svakako ima uticaja na ekonomski razvoj, nisu, ipak, toliko direktno pogodila živote ljudi kao što je to slučaj sa neispunjenim obećanjem o izgradnji sistema odbrane od poplava. Ovaj katastrofalni propust vlasti u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji BiH i na državnom nivou, ostavio je trag u vidu ljudskih žrtava, materijalnog, ekonomskog, ali i socijalnog razaranja koje su proizvele poplave, koje možda nije moglo biti spriječeno, ali je svakako moglo biti ublaženo, a njegove posljedice manje strašne, da je barem ovo obećanje Željke Cvijanović bilo ispunjeno.
(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!