Neispunjeno

Cvijanović: Nova obećanja, stara praksa

Zeljka CvijanovicMeđu oblastima u kojima se očekuju bolji rezultati navela je poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju, zalagat će se za uvođenje niže stope PDV-a za ratare, da se izmire dugovanja za podsticanje, dok će se u oblasti šumarstva preuzeti mjere za poboljšanje stanja u tom sektoru.

Uspostavit će se, kaže, i savjet za energetiku te raditi na infrastrukturnim projektima…

RS nema vremena da se vraća unazad, a nema vremena ni da stoji na mjestu“ – istakla je Cvijanović.

(Fena, 12.03.2013.)

Komentar:

Kada je u martu ove godine zamjenila Aleksandra Džombića na čelu Vlade RS-a, u okviru kozmetičke rekonstrukcije Vlade koju je inicirao SNSD, Željka Cvijanović je dala mnogo krupnih obećanja, među kojima su bila i obećanja o boljem stanju u poljoprivredi i šumarstvu, borbi protiv korupcije, infrastrukturnim projektima itd. Među svim tim obećanjima našlo se i jedno veoma interesantno o uvođenju „niže stope PDV-a za ratare“.

Da bi se ovo obećanje uopšte moglo i ispuniti potrebno je da se Zakon o PDV-u korigira na državnom nivou, te se može zaključiti i da je ovakvo obećanje neutemeljeno iz razloga što Vlada RS-a ne može samostalno napraviti izmjenu stopa PDV-a u BiH. No, ovo obećanje je interesantno i iz razloga što su u svojim predizbornim programima gotovo sve političke partije na vlasti u BiH obećale korigiranje postojeće stope PDV-a, među njima i SNSD koji se i prije prošlih izbora snažno zalagao za uvođenje diferencirane stope PDV-a. Ipak, do promjene stopa PDV-a nije došlo i veoma je teško očekivati da će do toga doći prije narednih izbora u oktobru 2014. godine, pa je stoga i obećanje Željke Cvijanović o uvođenju niže stope PDV-a za ratare do sada ostalo neispunjeno.

Ako govorimo o drugim obećanjima koja je dala Željka Cvijanović u svojoj izjavi, u RS još uvijek nije uspostavljen savjet za energetiku koji je također obećala u martu, niti se podsticaji za poljoprivrednike uplaćuju na vrijeme, o čemu je nedavno pisao i Istinomjer.

Ni u ostalim sektorima Vlada RS-a u dosadašnjem mandatu nije ostvarila zavidne rezultate, što je pokazao i izvještaj o napredku u ispunjavanju predizbornih obećanja partija u Vladi RS, tako da se može zaključiti da je ni Željka Cvijanović, nakon velikih riječi na početku svog premijerskog mandata, u pogledu ispunjavanja obećanja nije napravila značajan pomak u odnosu na praksu prethodne Vlade.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!