Ispunjeno

Čampara: Odluka Vlade FBiH o raspodjeli novca iz federalnog budžeta “bit će poništena”

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je 3. aprila ove godine odluku o raspodjeli 9,8 miliona KM kantonima, te 11,2 miliona KM općinama i gradovima kao pomoć u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 i sanacije posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije novog koronavirusa SARS-CoV-2.

Federalna vlada je donijela dvije odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu na poziciji tekućih transferi drugim nivoima vlasti i fondovima. Prvom odlukom je, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona u svrhu pomoći u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 i sanacije posljedica nastalih usljed proglašene pandemije, dodijeljeno 9.800.000 KM. Druga odluka, vrijedna 11.200.000 KM, odnosi se za pomoć budžetima gradova i općina u svrhu pomoći u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 i sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije.

Vlada FBiH, Saopćenje, 03. april 2020.

Dan kasnije, dopredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i ministar unutrašnjih poslova u Vladi Federacije BiH, Aljoša Čampara najavio je da će ova odluka Vlade FBiH, o raspodjeli novca iz federalnog budžeta, namijenjenog kantonima, općinama i gradovima u borbi protiv COVID-19 i sanacije posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije, biti poništena.

Odluka će biti poništena. Najbolje je da novac ide u stabilizacijski fond. Tako ćemo pomoći i općinama i gradovima.

Aljoša Čampara, 04. april 2020.

Tekst prijedloga zakona kojim je utvrđena raspodjela novca iz federalnog budžeta namijenjenog kantonima, općinama i gradovima u borbi protiv novog korona virusa SARS-CoV-2 koji uzrokuje bolest COVID-19, nije predočen javnosti.

Na hitnoj sjednici, koja je održana 05. aprila ove godine, Vlada Federacije BiH poništila je spornu odluku o raspodjeli novca nižim nivoima.

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog premijera Federacije BiH Fadila Novalića stavila van snage odluke o raspodjeli 21 milion KM nižim nivoima vlasti i fondovima – kantonima općinama i gradovima i ta sredstva preusmjerila za nabavku medicinske opreme neophodne za borbu protiv koronavirusa – COVID 19.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da 21 milion KM s Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – kantonima i općinama usmjeri u Tekuću rezervu Vlade FBiH, a Vlada FBiH će ova sredstva preusmjeriti na Federalno ministarstvo zdravstva za nabavku medicinske opreme neophodne za borbu protiv koronavirusa – COVID 19.

Vlada FBiH, Saopćenje, 05. april 2020.

Ovim Istinomjer Aljoši Čampari, za njegovo obećanje da će biti poništena odluka Vlade FBiH o raspodjeli budžetskih sredstava namijenjenih za borbu protiv COVID-19 i sanacije posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije, daje ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!